Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

De nordiska försvarsministrarna överens om stärkt försvarssamarbete

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade 30-31 mars sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Köpenhamn. Under mötet diskuterades bland annat ett stärkt nordiskt försvarssamarbete.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med de övriga nordiska försvarsministrarna i Köpenhamn 30-31 mars.
Försvarsminister Peter Hultqvist träffade 30-31 mars sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Köpenhamn. Foto: Regeringskansliet

- Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det svenska försvaret och vår förmåga att genomföra operationer i närområdet och även globalt, säger Peter Hultqvist efter mötet i Köpenhamn.

Under 2016 innehar Danmark ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Inom ramen för Nordefco möts de nordiska försvarsministrarna två gånger per år. I samband med mötet i Köpenhamn diskuterades också förbättrad militär tillgång till varandras luftrum, territorialvatten och mark i syfte att stärka det nordiska samarbetet ytterligare samt att öka säkerheten i regionen. Man diskuterade även ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna och Baltikum.

Försvarsministrarna diskuterade också ett nordiskt engagemang internationellt genom ett gemensamt bidrag till FN:s arbete i Mali med roterande system för transportflygplan.

Gemensamt uttalande

Efter mötet i Köpenhamn gjorde ministrarna ett uttalande där de bland annat fördömde terroristattackerna i Bryssel förra veckan. Vi är eniga om att förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS och kommer att göra detta genom att stärka vårt nordiska samarbete som de fria demokratier vi är, sade de bland annat.

I uttalandet fördömde ministrarna även den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. I uttalandet uppmanar de nordiska försvarsministrarna Ryssland att vara mer öppna när de utför militär verksamhet i östersjöområdet.