Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsministern träffade Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, i Rosenbad fredagen den 8 april. Tillsammans med FOS samtalade försvarsministern bland annat om förändringen av den svenska försvarspolitiken med fokus på den nationella försvarsförmågan och de frivilliga försvarsorganisationernas roll i totalförsvaret.

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté i Rosenbad den 8 april
Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté i Rosenbad den 8 april. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

- I det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från förra året betonas att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i att återskapa totalförsvaret inte minst när det kommer till folkförankring och försvarsviljan. Regeringen bedömer också att de frivilliga försvarsorganisationerna bör kunna bemanna befattningar i andra krigsförband än hemvärnsförbanden, sade försvarsministern.

Försvarsministern underströk under mötet de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse för Sveriges försvar. Organisationernas verksamhet ska främst vara inriktad mot nationella uppgifter vid höjd beredskap. Regeringen har i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet gett Försvarsmakten i uppgift att bland annat pröva om de frivilliga försvarsorganisationerna kan bemanna krigsförband utöver hemvärnsförbanden. Försvarsministern förde även fram att engagemanget och kunskapen inom frivilligorganisationerna bättre ska tas till vara inom totalförsvaret.

De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet regleras i förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, är en paraplyorganisation för frivilliga försvarsorganisationer som verkar för att främja intresset för försvarsviljan och ett folkligt förankrat totalförsvar. Några av de organisationer som ingår i FOS är bland andra Civilförsvarsförbundet, Sjövärnskåren, Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren med flera.

Högupplösta bilder finns på Flickr