Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Jönköpings äldreomsorg rankas högt av de äldre

Publicerad

– Jönköping är en stad som hamnar högt i rankingar för hur äldre uppfattar äldreomsorgen. Här har jag fått se många goda exempel, sa äldreminister Åsa Regnér när hon tisdag den 5 april besökte Jönköping.

Bakhuvud av blond kvinna som sitter vänd mot vårdpersonal
Äldreminister Åsa Regnér samtalar med personal på Kärrhökens äldreboende i Jönköping. Foto: Catharina Piazzola/Regeringskansliet

I Jönköping fick äldreministern tillfälle att samtala med företrädare för och medarbetare vid äldreomsorgen samt äldre om hur äldreomsorgen fungerar idag, om hur kvalitén kan stärkas och om framtidens utmaningar.

Hur kommunen uppfattar och använder regeringens satsningar

Åsa Regnér träffade under förmiddagen kommunledningen, kommunala pensionärsrådet och företrädare för fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet.

­ - Det är också viktigt för mig att höra hur kommunen uppfattar och har använt sig av de satsningar regeringen gör, säger Åsa Regnér.

Äldreministern tar till sig viktiga perspektiv

Under eftermiddagen besökte Åsa Regnér Seniorernas hus, där hon bland annat mötte äldre anhöriga som deltagit i kommunens olika verksamheter för anhörigstöd, både i form av samtalsgrupper och rekreation. Åsa Regnér besökte också Kärrhökens äldreboende, där hon fick möjlighet att samtala med ett par av de äldre kvinnorna på boendets gym.

– Dagen i Jönköping gav många viktiga perspektiv som jag tar med mig. Men jag kan konstatera att äldreomsorgen generellt har utmaningar kring arbetsvillkor för alla dem som jobbar inom äldreomsorgen. Att det ska bli attraktiva yrken är en stor och viktig framtidsfråga, sa Åsa Regnér.

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besöker äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.