Om konsten att få gehör för en feministisk utrikespolitik

Representationens utsända tjänstemän från UD förhandlar dagligen om hur EU:s förhållande till omvärlden ska se ut. Målet är naturligtvis att få EU:s utrikespolitik att ligga så nära den svenska regeringens linje som möjligt. Dit hör inte minst jämställdhetsfrågorna. Men hur gör man för att få genomslag för dessa i ett förhandlingsarbete som ska ena 28 medlemsstater?

Karolina Vrethem och Ann Bernes
Trots goda EU-intentioner kan det vara en utmaning att få med sig andra medlemsstater i jämställdhetsfrågorna när EU:s gemensamma utrikespolitik förhandlas. Under en utbildningsdag delade Karolina Vrethem, jämställdhetsrådgivare på EU-kommissionen och Ann Bernes, ambassadör för regeringens feministiska utrikespolitik, med sig av tips och rekommendationer till EU-representationens tjänstemän för hur man kan lyckas bättre. Foto: EU-representationen

- Utmaningen är att visa att framgång i jämställdhetsfrågan ger framgång i andra frågor och inte enbart är ett område för sig, säger jämställdhetsrådgivare Karolina Vrethem till representationens tjänstemän som är utsända av UD.

Hon har just gett dem i uppgift att analysera en rad EU-dokument ur jämställdhetsperspektiv. På bordet ligger bland annat rådsslutsatser, kommissionsdokument om EU-Turkiet relationer och dokument om Sophia – operationen som arbetar med att rädda liv på medelhavet och att stoppa människosmuggling.

Det här hade EU kunnat göra mycket bättre konstaterar flera av tjänstemännen, när de redoviserar sina analyser. Det handlar om fakta som inte utnyttjats för att integrera genusfrågorna och om ett språk som inte ger uttryck för vilka människor som är berörda av en viss situation. Det i sin tur riskerar att inte styra resurserna i en tillräckligt tydlig riktning där de får rätt effekt.

Den feministiska utrikespolitiken

Som nytillträdd utrikesminister hösten 2014 lanserade Margot Wallström en feministisk utrikespolitik.

- Det möttes med blandade reaktioner och en hel del skepsis. Men nu har mycket av detta försvunnit och trenden är att intresset är stort. Från forskavärlden får vi till exempel bekräftat att den feministiska utrikespolitiken har blivit ett starkt varumärke, säger Ann Bernes, ambassadör för den feministiska utrikespolitiken.

Bland annat FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som antogs i oktober 2000 bidragit till förbättringar. Fler kvinnor tar plats i beslutfattande församlingar och allt fler flickor får möjlighet att utbilda sig.

- Men vi kan se att förbättringarna är mycket ojämnt fördelade över världen. Ofta är frågorna systematiskt och strukturellt begravna och därför svåra att rubba, påpekar Ann Bernes.

Regeringen kritiserade nyligen EU-kommissionen för att inte ge det dokument som ligger till grund för det interna jämställdhetsarbetet i EU en tillräckligt hög status.

Handlingsplanen för jämställdhet i utvecklingen av EU:s utrikespolitik sänder däremot tydliga signaler anser Karolina Vrethem.

- Dokumentetet om integration av jämställdhetsfrågorna i EU:s externa relationer är starkt och vi kan komma långt på att använda den bas som finns för EU i dag, understryker hon.

Arbetstips

Karolinas Vrethem är jämställdhetsrådgivare på EU-kommissionen. Här är några av hennes tips för att lyckas med att integrera jämställdhet i förhandlingsarbete:

  • Satsa på tematisk integration av jämställdhet.
  • Jämställdhetsperspektivet är ofta är en viktig dellösning på de problem som sårbara grupper står inför men kvinnor i sig är inte en sårbar grupp.
  • Rubricera jämställdhetsfrågan så att den passar i olika sammanhang.
  • Hitta likasinnade i processerna och ta reda på vilka grunder de skeptiska står och hur de resonerar.
  • Få in jämställdhet i styrdokument och checklistor.
  • Förankra jämställdhet på ledarskapsnivå och försök få ledarskapet att äga frågan och se den som sin egen.
  • Använd statistik, fakta och språk som speglar verkligheten ur jämställdhetsperspektiv och som därmed kan få politikutvecklingen att gå i rätt riktning.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Föreläsning med Margot Wallström om den feministiska utrikespolitiken

Se Margot Wallströms föreläsning här

Regeringens webbplats för den feministiska utrikespolitiken