Satsning på ett nytt svensk-judiskt museum

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5 miljoner kronor i bidrag 2016 för etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum. Detta föreslås i regeringens proposition Vårändringsbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Foto: Jurek Holzer/TT

Det nya museet kommer att fokusera på den svensk-judiska historien och lyfta frågor om integrationens villkor. För att främja dialog och möjligheter till lärande anser regeringen att staten bör bidra med medel för denna satsning.