Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Sverige skriver under klimatavtalet från Paris

Publicerad

Klimat- och miljöminister Åsa Romson signerar i dag klimatavtalet från Paris i New York, på inbjudan av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon. Signeringen är ett första steg i att genomföra avtalet, varje land måste även ratificera eller godkänna avtalet innan det formellt träder i kraft. Sverige spelade en viktig roll i förhandlingarna under klimatmötet i Paris som medlare mellan fattiga och rika länder.

 • Åsa Romson signerar

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson skriver under klimatavtalet från Paris i FN-högkvarteret i New York.

  Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

 • Åsa Romson

  Åsa Romson på Sveriges plats i FNs plenisal.

  Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

 • Åsa Romson och Ban Ki-moon

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson hälsar på FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, strax efter att hon skrivit under klimatavtalet för Sveriges räkning.

  Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

 • Åsa Romson och student

  Åsa Romson tillsammans med en ung student som deltog i ceremonin.

  Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

 • Plenum i FN

  Unga studenter tågar in under öppningsceremonin för signeringen av klimatavtalet från Paris.

  Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

Klimatavtalet från Paris är historiskt – för första gången har vi ett klimatavtal som alla världens länder bidrar till. Länderna ska successivt höja sina klimatambitioner och avtalet skärper också det så kallade temperaturmålet, från 2 till 1,5 grader.

Det franska ordförandeskapet har arbetat oerhört effektivt och inkluderande, och är starkt bidragande till resultatet. Sverige spelade en viktig roll under förhandlingarna, inte minst genom att vara pådrivande för en hög ambition i avtalet såväl globalt som inom EU. Regeringens strategi var att lyfta Sverige som ett föregångsland och att bygga broar mellan rikare och fattigare länder, och detta gav resultat.

Världens länder enades om avtalet efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris i december. Sverige arbetade aktivt i förhandlingarna. Klimat- och miljöminister Åsa Romson fick förtroendet att medla i centrala frågor där länderna till slut kunde komma överens trots stora motsättningar. De frågor som Romson ledde handlade om klimatanpassning samt förluster och skador till följd av klimatförändringarna.

Sverige drev på för att avtalet skulle binda alla länder att stärka klimatarbetet över tid. Regeringen ser mycket positivt på att världens länder nu står bakom ett rättsligt bindande avtal med ett skärpt temperaturmål och en femårig cykel, där länder kan öka sina åtaganden.

Klimatavtalet från Paris innehåller flera kompromisser. Sverige arbetade för ännu tydligare mål för utsläppsminskningar och tydligare skrivningar om mätning och rapportering av utsläpp. Sverige hade även gärna sett att avtalet omfattat starka skrivningar om mänskliga rättigheter, inklusive urfolks rättigheter och jämställdhet.

Finansiering, det vill säga stöd till fattiga och sårbara länders klimatomställning, var en av knäckfrågorna i förhandlingarna. Sverige gjorde ambitiösa utfästelser till klimatfonder såsom Anpassningsfonden och Fonden för de minst utvecklade länderna, och inte minst till den Gröna klimatfonden.

Inför och under klimatmötet visade svenska företag, städer, regioner och medborgare ett mycket stort engagemang i klimatfrågan vilket bidrog positivt till förhandlingarna. Det visar på möjligheten att arbeta tillsammans för att ta täten i klimatomställningen, sänka utsläppen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver. Det omfattande arbetet med att genomföra avtalet tar nu vid. Signeringsceremonin i New York är ett första steg. Signeringen är ett tecken på att ett land stöder avtalet, men det måste även ratificeras eller godkännas av länderna för att det ska träda ikraft.

Alla länder, inklusive EU, måste nu diskutera hur klimatarbetet kan stärkas. Sverige och EU måste fortsätta att visa ledarskap i klimatomställningen. Sverige driver på för att EU ska ratificera klimatavtalet så snart som möjligt, samtidigt som vi ska ratificera på ett sätt som uppfyller alla krav i avtalet. Det betyder att EU bör informera om vad alla EUs medlemsländer ska göra inom ramen för EUs klimatplan (NDC) så snart som möjligt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.