Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Utbildningsdepartementets regeringsärenden och remitterade promemorior under mandatperioden

Publicerad Uppdaterad

Tabellen visar vad departementet producerat från 4 oktober 2014 till 24 maj 2018.

4 oktober 2014-24 maj 2018 Totalt alla statsråd

Direktiv

66 (varav 32 tilläggsdirektiv)
Ds och promemorior 30 (varav 5 berör två eller tre av statsråden på departe­mentet)
Lagrådsremisser 32 (varav 10 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Propositioner 44 (varav 10 berör två eller tre av stats­råden
på departementet)
Utfärdande av lag 47
Förordningar 316
Regeringens skrivelser 12 (varav 2 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Förvaltningsärenden 1253

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.