Viktigt arbete för vår röst i FN

Kampanjarbetet pågår som bäst och de svenska sändebuden för säkerhetsrådskandidaturen får ligga i. Deras arbete är en viktig kugge i maskineriet som ska ge Sverige chansen att påverka arbetet i FN:s säkerhetsråd. Arbetet handlar också om att skapa fördjupade kontakter där dialog om viktiga och för Sverige prioriterade frågor utgör en grundbult. Marika Fahlén och Pierre Schori är två av sändebuden.

Foto: Raoul Wallenberg-institutet & Sara Appelgren

– Hela mitt politiska liv har jag jobbat med FN-frågor. Utan FN skulle vi haft djungelns lag. Så detta är förstås oerhört viktigt. Vi har nu en chans att komma in i själva styrelserummet, och jag tycker att det är självklart att vi ska ta den chansen, säger den utrikespolitiska veteranen Pierre Schori, som bland mycket annat varit biståndsminister, kabinettssekreterare och Sveriges FN-ambassadör.

Sveriges totalt sju sändebud, eller hedersambassadörer som de också kallas, är alla seniora personer, ambassadörer och före detta ministrar, med stor erfarenhet av utrikespolitik och av FN.

Schoris kollega Marika Fahlén har en lång bakgrund som diplomat med fokus på fred och säkerhet, utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter och humanitära frågor, inklusive situationen för barn i väpnade konflikter. Hon har också mångårig erfarenhet av FN-jobb på senior nivå, bland annat på UNAIDS, FN:s program mot HIV/AIDS, UNHCR, FN:s flyktingorgan, och UNDP, FN:s utvecklingsprogram. För UD:s räkning har hon bland annat varit ambassadör för humanitära frågor och Sveriges sändebud för Afrikas horn.

– Jag har ju jobbat med fred, säkerhet och humanitära kriser i över 40 år och brinner förstås för de här frågorna. De utgör temat för mina insatser som sändebud. Sverige har väldigt gott renommé i frågor som rör internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och humanitärt arbete, det märks tydligt vid mina samtal i Afrika.

– Det är viktigt att säkerhetsrådet är så representativt som möjligt med en mix av större och mindre länder med bred geografisk spridning. Som ett relativt litet land med långvarig aktiv utrikespolitik har Sverige befäst en betydande internationell trovärdighet. En huvudfråga för säkerhetsrådet under 2017 blir att vidareutveckla samarbetet mellan FN och Afrikanska unionen, som i växande utsträckning genomför fredsbevarande insatser med mandat från säkerhetsrådet, men inte alltid med det materiella stöd som fordras. Det här är ett område där Sverige redan har ett engagemang och fortsatt kan spela en viktig roll, inte minst i säkerhetsrådet.

Pierre Schori lyfter gärna fram vår historia och jämför den med våra konkurrentländers (Italien och Nederländerna).

– Vi kan visa på en 50-årig historia av solidaritet, antikolonialism, militär alliansfrihet och stark uppslutning kring FN. Det gör att vår trovärdighet när vi är ute i världen är mycket stark, vilket vi kan tacka en lång rad personer för, från Dag Hammarskjöld och Olof Palme till Hans Blix och Anders Kompass. På mina sändebudsresor vill jag knyta ihop denna solidaritetstanke med framtidens viktiga utmaningar.

Med den tyngd och rutin Pierre Schori har får han oftast tillträde på president- eller utrikesministernivå.

– Jag känner att vi möter stor respekt för våra avsikter. Ett land som Sverige behövs, vi ska oberoende och sakligt försvara FN-stadgan. Det behövs inte minst i dag, i en tid av ökad spänning i världen, säger Pierre Schori.

Faktaruta

Varför vill Sverige in i säkerhetsrådet?

• FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige värnar och vill stärka FN:s arbete med fred och säkerhet. Vi vill bidra till att hitta lösningar till de många hoten mot internationell fred och säkerhet och som även drabbar Sverige. Det rör sig inte sällan om hot och utmaningar som kräver globala lösningar och där FN med sitt universella medlemskap har en legitimitet som ingen annan organisation har. Säkerhetsrådet är det enda FN-organ vars beslut är juridiskt bindande för FN:s medlemsstater.

• Det är bra för Sverige att sitta i FN:s säkerhetsråd. Det stärker Sveriges röst i världen. Det ger oss en plattform för att få genomslag för vår breda utrikes- och säkerhetspolitik, där klimat, jämställdhet, konfliktförebyggande, respekt för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning är centrala frågor. Med vårt breda perspektiv på säkerhet kan vi bidra till säkerhetsrådets arbete.

• Regeringens ambition är att Sverige ska vara en aktiv FN-medlem. Den tar sin utgångspunkt i att vi tror på bred internationell samverkan och samarbete. Det vi gör för att Sverige ska få en plats i säkerhetsrådet stärker våra relationer globalt och är en katalysator för en mer ambitiös FN-politik.

Varför kan inte UD redovisa mer detaljerad information om kampanjen?

• Därför att Sverige konkurrerar med Italien och Nederländerna om två platser i säkerhetsrådet. Under tiden som kampanjen pågår kan vi inte gå ut med all information. Detaljerad info om kontakter med andra länder skulle kunna utnyttjas av våra konkurrenter. Efter omröstningen den 28 juni kommer mer information att kunna lämnas ut.