Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Språket nyckeln in i samhället

Publicerad

Om man är nyanländ är språket den viktigaste nyckeln för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen gör därför en rad satsningar på svenskundervisningen.

Regeringen investerar bland annat i "Svenska från dag ett", vilket innebär att de asylsökande ska lära sig det svenska språket redan från sina första dagar i Sverige, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Regeringen satsar även på att anställa och rekrytera fler lärare, samt att göra dem behöriga. Kapaciteten för vuxenutbildningen byggs ut och svenska för invandrare (sfi) blir mer individanpassad och yrkesinriktad.

För att beskriva språkinlärningen, dess villkor, svårigheter och möjligheter bjöd gymnasie- och kunskapslyftsministern in till en konferens om nyanlända vuxnas språkinlärning. På konferensen, den 23 maj, deltog kommuner, berörda myndigheter, folkbildning med flera.

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem för att ta emot nyanlända personer genom den kommunala vuxenutbildningen som också innefattar svenska för invandrare sfi. Landets kommuner arbetar med att flexibelt erbjuda och anpassa dessa utbildningar till de individer som kommer. Studieförbunden bidrar genom att erbjuda utbildningar som ska stärka asylsökande och nyanländas kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Vid konferensen belystes flera av de goda exempel, som idag finns över hela landet.

- Lärarna är helt avgörande för vuxenutbildningen och språkintroduktionen för de nyanlända. Lärarna är de som kunskapsförmedlar och de är vår allra viktigaste resurs, betonade Aida Hadzialic avslutningsvis.