Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Utmaning för äldreomsorg i glesbygd med hög andel äldre

Publicerad

- Överkalix är en kommun som är en typisk liten kommun i norra Sverige med utmaningar som är typiska för glesbygd i den här delen av Sverige. Samtidigt är Överkalix också speciell med så stor andel äldre i befolkningen. På sätt och vis är Överkalix före resten av landet, för andelen äldre kommer att öka överallt. Vi har nog en del att lära av hur Överkalix tagit sig an den utmaningen, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 26 april besökte kommunen i den landsomfattande turnén #Äldreresan.

 • Människor sitter runt ett bord och samtalar

  Vid besöket mötte Åsa Regnér kommunledningen samt chefer och personal på äldreboendet Tallviksgården.

  Foto: Catharina Piazzola/Regeringskansliet

 • Två kvinnor samtalar med varandra.

  Bland samtalsämnena fanns regeringens satsning på mer personal inom äldreomsorgen, som 2015 gav Överkalix drygt 600 000 kronor, och investeringsstödet för fler äldreboenden.

  Foto: Catharina Piazzola/Regeringskansliet

 • Två kvinnor skakar hand med varandra

  Utmaningar och möjligheter med att vara en liten glesbygdskommun var givna ämneni mötena

  Foto: Catharina Piazzola/Regeringskansliet

Överkalix i Norrbotten har drygt 3400 invånare. Kommunen är en glesbygdsort i Norrbotten och en av de kommuner i Sverige med allra högst andel äldre befolkning.

Evidensbaserad praktik – verktyg för förändring

Vid besöket mötte Åsa Regnér kommunledningen samt chefer och personal på äldreboendet Tallviksgården.

Kommunen har arbetat aktivt med evidensbaserad praktik, ett arbetssätt som gett dem verktyg att både se brister och utmaningar samt skapa förändring.

Fler anställda är en förutsättning för hög kvalitet i äldreomsorgen

Bland samtalsämnena fanns regeringens satsning på mer personal inom äldreomsorgen, som 2015 gav Överkalix drygt 600 000 kronor, och investeringsstödet för fler äldreboenden.

- Mer personal är en förutsättning för högre kvalitet inom äldreomsorgen. Det gäller i Överkalix såväl som i de andra kommunerna jag besöker under Äldreresan. Därför har regeringen med stöd av Vänsterpartiet valt att genomföra en historiskt stor satsning på mer personal, så att undersköterskorna i äldreomsorgen ska få fler kollegor, sa Åsa Regnér.

God personalkännedom är en fördel för en liten ort

Utmaningar och möjligheter med att vara en liten glesbygdskommun var givna ämnen i mötena. Bland annat lyftes vikten av att uppkoppling i hemmen. Detta även för dem som bor avskilt.

En fördel som lyftes med äldreomsorg i en liten ort var de fördelar som kommer med att personalen ofta känner de äldre männen och kvinnorna redan innan de kommer in i äldreomsorgen.

- Vi har en personkännedom som är helt enorm här, sa en av undersköterskorna på äldreboendet Tallviksgården.

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.