Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Hans Dahlgren om den svenska modellen och EU:s utmaningar

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Hans Dahlgren, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor hos statsminister Stefan Löfven, deltog den 9 maj på Europadagen i Stockholm 2016. Ylva Johansson medverkade i seminariet ”Hotar EU den svenska modellen?” och Hans Dahlgren i seminariet ”EU-samarbetet 2016: Framgångar och utmaningar”.

  • Ylva Johansson

    - Redan från första dagen har den här regeringen drivit ett starkt påverkansarbete för att kunna kräva kollektivavtal och likvärdiga löner om man arbetar i Sverige, oavsett om man är utstationerad eller om man är anställd, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

    Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Hans Dahlgren och Birgitta Ohlsson

    Statssekreterare Hans Dahlgren diskuterade EU:s och utmaningar och framgångar tillsammans med tidigare EU-minister Birgitta Ohlsson.

    Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

På frågan om EU hotar den svenska modellen svarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att det går att svara både ja och nej på det.

– EU-medlemskapet gynnar Sverige, den gemensamma marknaden är bra för ekonomin och tillväxten. Men den svenska modellen, som vilar på att arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar och har stor makt på arbetsmarknaden, är udda, trots att den har gett väldigt bra resultat, till exempel höjd sysselsättningsgrad i Europa. Det är alltid svårt att vara udda i en sammanslutning, så därför måste vi alltid försvara oss och det finns hot på vissa områden.

"Likvärdiga löner och kollektivavtal ska gälla"

Att den svenska modellen är udda i ett EU-sammanhang är enligt Ylva Johansson framförallt ett problem vid gränsöverskridande frågor, som till exempel utstationering av arbetskraft. Att ändra utstationeringsdirektivet har hela tiden varit ett viktigt mål för regeringen, sade hon.

– Vi har just nu fått till ett reviderat förslag för utstationeringsdirektivet från EU-kommissionen, vilket är en stor framgång. Redan från första dagen har den här regeringen drivit ett starkt påverkansarbete för att kunna kräva kollektivavtal och likvärdiga löner om man arbetar i Sverige, oavsett om man är utstationerad eller om man är anställd.

"Viktigt för EU och Sverige att Storbritannien stannar kvar i EU"

Statssekreterare Hans Dahlgren nämnde på seminariet "EU-samarbetet 2016: Framgångar och utmaningar" sanktionerna mot Ryssland och samarbetet mot terrorism som framgångar, och migrationskrisen och Storbritanniens omröstning om medlemskapet som utmaningar.

– För Sverige är det väldigt, väldigt viktigt att Storbritannien stannar kvar i EU. Storbritannien är viktigt för hela EU-samarbetet, men det är av extra betydelse för Sverige att ha kvar en sådan partner i EU. Storbritannien är det land som stöder samma linje som Sverige flest gånger i omröstningar, sade han.

Artikel: Statssekreterare Hans Dahlgren om framgångar och utmaningar i EU

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.