Bättre möjlighet använda nättjänster vid resa

Bättre möjligheter för EU:s konsumenter att använda sitt abonnemang på nättjänster såsom sport och film vid resa utanför hemlandet. Det är innebörden av överenskommelsen som slöts på rådsmöte om konkurrenskraft i Bryssel den 26 maj. Förslaget ska nu behandlas i Europaparlamentet. Andra frågor som behandlades var forskning och innovation.

Statssekreterare Eva Lindström vid rådsmöte i Bryssel 26 maj 2016
Statssekreterare Eva Lindström och vice ordföranden i kommissionen Andrus Ansip deltog i arbetslunchen med temat EU:s digitala inre marknad. Foto: Europeiska unionens råd

Konkurrenskraftsrådet överenskommelse är det första steget i den modernisering av upphovsrätten som behövs för anpassningen till den EU:s digitala inre marknad.

Förslaget till förordning innebär att konsumenter som skaffar ett abonnemang på licensierat innehåll kommer att kunna ta del av samma innehåll under tiden de är på tillfälligt besök i ett annat medlemsland. Nu ska Europaparlamentet behandla förslaget innan ett slutligt beslut kan fattas.

– Det är en bra överenskommelse. Det finns ett stort värde för konsumenter som köpt eller abonnerar på nättjänster för till exempel sport, film och musik eftersom de nu får bättre möjlighet än idag att använda tjänsterna även utanför sitt hemland, sade statssekreterare Eva Lindström till media i samband med mötet.

Avstämning av konkurrenskraftsläget

På agendan stod också en presentation och debatt om läget i ekonomin där kommissionen bland annat uppmärksammade att Sverige tillsammans med Tjeckien är de två medlemsländer i EU som investerar mer i ICT, informations- och kommunikationsteknologi, än USA.

Öppen vetenskap i fokus

Forskningsministrarna antog slutsatser om övergången till ett öppet vetenskapssystem i EU. Rådets diskussion handlade om förutsättningarna för hur forskning bedrivs mot bakgrund av ett kraftigt ökat utbud av forskningsdata, nya digitala tekniker och högpresterande datorer med mycket hög analysförmåga. Öppen vetenskap ska leda till ökad kvalitet och bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Statssekreterarna Eva Lindström och Karin Röding representerade Sverige vid rådsmötet i Bryssel den 26-27 maj.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Sammanfattning av rådsmötet