Dialogseminarium om lärarbristen

Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare, men Sverige står inför en stor lärarbrist. Sedan dag ett har regeringen därför arbetat för att stärka läraryrkets attraktivitet och för att få fler att vilja bli och förbli lärare. Samtidigt finns det ett behov av ett gemensamt arbete för att möta den stora samhällsutmaning som lärarbristen innebär.

Helene Hellmark Knutsson på seminarium i Malmö
Helene Hellmark Knutsson talar på dialogseminarium i Malmö. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

Det behövs ett välfungerande samarbete mellan lärarutbildare, skolhuvud­män och staten. För att diskutera vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen och klara lärarförsörjningen i framtiden kommer Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, hålla regionala dialogseminarier runt om i landet. Ett av syftena med seminarierna är att fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan långsiktigt kan stärkas.

- Vi har inte råd att skylla lärarbristen på varandra eller på enskilda reformer. Tiden för "blame game" är över. Nu måste vi jobba tillsammans. Vi behöver samling för läraryrket på alla nivåer, säger Helene Hellmark Knutsson.

Först ut var Malmö där statsrådet bjöd in till regionalt dialogseminarium den 18 maj. På mötet samlades ett 70-tal företrädare för skånska kommuner, friskolor, högskolor, fackförbund med flera för att diskutera hur lärarbristen kan mötas och en jämlik skola främjas. Under diskussionerna kom det fram ett stort antal åtgärder som redan görs för att lösa lärarbristen lokalt och nationellt.

Till hösten kommer flera regionala dialogseminarier hållas runt om i landet.