Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Energiministern ledde främjanderesor till Turkiet och Iran

Publicerad

Den 19-24 april besökte energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med svenska företag Istanbul i Turkiet och Teheran i Iran. Besöken genomfördes inom ramen för Team Sweden Energy, som är regeringens särskilda insats inom energiteknikexport. Resornas syfte var att främja svensk energiteknik och bidra till ökad bilateral handel.

 • Baylan och Turkiets miljö o urbaniseringsminister

  Energiminister Ibrahim Baylan i samtal med Turkiets miljö- och urbaniseringsminister Ms Fatma Güldemet Sari

  Foto: Tony Clark/Regeringskansliet

 • Svenska delegationen

  Den svenska delegationen på Istanbul Smart Grid and Cities Congress.

  Foto: Tony Clark/Regeringskansliet

 • Ibrahim Baylan och Irans vice-president

  Energiminister Ibrahim Baylan i samtal med Irans vice-president och miljöminister Ms Massoumeh Ebtekar.

  Foto:Filip Ehrle Elveling/Regeringskansliet

- Sverige är ett exportberoende land, men vi kan göra mycket mer för att öka den svenska exporten och bidra till att regeringens sysselsättningsmål nås. Med klimatavtalet och globala hållbarhetsmål på plats söker världens länder nya lösningar inom policy och teknik, inte minst på energiområdet. Här har Sverige och svenska företag mycket att bidra med, säger energimister Ibrahim Baylan.

Besök i Turkiet och Iran

Den 19-24 april 2016 genomfördes de första delegationsresorna inom Team Sweden Energy, med energiminister Ibrahim Baylan som delegationsledare. Både i Istanbul och Teheran träffade delegationen regeringsföreträdare, akademiker, investerare och lokala företag inom energi- och transportsektorn.

Tillsammans med generalkonsulatet i Istanbul, ambassaden i Ankara och Business Sweden deltog delegationen på konferensen International Istanbul Smart Grid and Cities Congress och genomförde även möten med Turkiets miljö- och urbaniseringsminister, vice energiminister och Istanbuls borgmästare samt turkiska investerare och akademiker.

Med ambassaden i Teheran och Business Sweden genomförde delegationen samtal med landets energiminister, petroleumminister, industriminister, minister för vägar och urban utveckling samt vice president och tillika miljöministerför att föra fram svenska lösningar inom transport- och energisektorn.

- Samtalen gav goda resultat och intresset var stort för vad Sverige har att erbjuda, vilket inte minst visade sig genom ett flertal efterföljande samtal där de svenska företagen träffade tjänstemän på både ministerier och företag, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Resorna till Turkiet och Iran var de första inom satsningen Team Sweden Energy, exportinsatser med fokus på energiteknik.

Diskussion om mänskliga rättigheter

Förutom frågan om affärsmöjligheter så tog energiminister Ibrahim Baylan i samtal och intervjuer konsekvent upp för Sverige viktiga frågor som mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Dessutom diskuterades värderingsfrågor. Sveriges och svenska företags omfattande arbete med mänskliga rättigheter inom Corporate Social Responsibility (CSR) lyftes fram som en relevant länk till de samarbetsområden som diskuterades.

Företag som deltog i resorna

I Istanbul deltog: Atlas Copco, Axis Communication, Digpro, Ericsson, Exeger, Metrum, Roxtec, Telia Company, Volvo Car Turkey och ÅF Consult.

I Teheran deltog: ABB, Ericsson, Metrum, Volvo AB, Scania och Siemens Industrial Turbomachinery.

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande Exportstrategi presenterades september 2015. Därefter har Miljö- och energidepartementet utvecklat en strategi för genomförandet av Exportstrategin på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag.

Team Sweden Energy är särskild satsning på svensk export på energiteknikområdet inom ramen för Sveriges exportstrategi. Inom Team Sweden Energy genomförs inledningsvis satsningar för att främja export inom tre tematiska områden: Smarta elnät, Hållbar värme och kyla samt Energieffektivisering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.