Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Ett hot mot den konstnärliga friheten är ett hot mot demokratin.

Publicerad

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Dagen till ära arrangerade Svenska Unescorådet, Kulturrådet, Riksteatern och Historiska museet en dag i den konstnärliga frihetens tecken. Under dagen diskuterades också den utsatthet för hot och hat som många konstnärer tvingas uppleva.

Inger Davidsson, ordförande i svenska Unescorådet hälsade alla välkomna att fira den internationella mångfaldsdagen i Historiska museets lokaler denna vackra försommardag. Hon presenterade dagens innehåll som skulle komma att handla om bland annat vad den konstnärliga friheten betyder för olika kulturyttringar, vilka utmaningar som finns, om konsten som opposition här hemma och utanför våra gränser och inom dessa ramar kom också hot och hat att diskuteras.

Kulturens förutsättningar att verka fritt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkade under dagen och i sitt inledningstal sa hon:

– Den största utmaningen för kulturens villkor i världen är dess förutsättningar att verka fritt! Det finns inget viktigare uppdrag för mig, som kultur- och demokratiminister än att – ett, främja den konstnärliga friheten och – två, försvara den konstnärliga friheten.

Ministern berättade att hon, för några veckor sedan, deltagit vid nordiskt kulturministermöte under World Press Freedom Day i Helsingfors. Där diskuterades konkreta hinder för den kulturella friheten, som till exempel hot, hat och censur.

– Kopplingen mellan kulturpolitikens utmaningar och pressfrihet och journalisters utsatthet är tydlig. Precis som journalister är också konstnärer förändringsaktörer och tyvärr också en alltmer utsatt grupp, fortsatte ministern.

Var tredje har någon gång utsatts

Under ett efterföljande samtal mellan Alice Bah Kuhnke och musikjournalisten Ametist Azordegan diskuterades utsattheten för kulturskapare.

Enligt rapporten "Hotad kultur?" från Myndigheten för kulturanalys, så har var tredje författare eller konstnär någon gång blivit utsatta för hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse. Och var sjätte har utsatts under det senaste året.

Alice Bah Kuhnke menade att det är helt oacceptabelt och berättade om regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Kulturskapare är en av tre nyckelaktörer i det offentliga samtalet som är särskilt utsatta för hot och hat.

– Det är kulturskapare, journalister och politiker. Det är tre grupper som utsätts för hot och som samtidigt bär samhällsbärande demokratiska uppgifter. Här har vi mycket att göra och för att ta fram underlag samarbetar vi med bland annat konstnärsgrupper för att få fram deras berättelser och fakta från deras medlemmar, sa Bah Kuhnke.

Ministern förklarade att arbetet handlar om att utbilda och sprida kunskap bland ungdomar, men också att titta på hur nätet fungerar och behovet av att se över lagstiftningen.

Kämpar för kvinnors rättigheter

En av dessa konstnärer som blivit utsatt är Deeyah Khan som också deltog under mångfaldsdagen. Hon är musik- och filmproducent, men också en frispråkig kämpe för mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors rättigheter.

Hon växte upp med sin familj i Norge. Som kvinna och muslim fick hon ta emot hot, hat och trakasserier för sitt konstnärliga arbete. Det fanns de som ansåg att hon som kvinna inte skulle ägna sig åt sådant. Hon berättade om hur hon till slut blev tvungen att lämna Norge för att istället bosätta sig och fortsätta sitt arbete i England.

Förutom hennes musik har hon även nått stora framgångar som filmproducent. Hennes debutfilm "Banaz: A love story" vann bland annat en Emmy 2013 och efter detta har hon gjort flera prisvinnande filmer, bland annat dokumentärfilmen "Jihad".

Samling mot hot och hat

Samling mot hot och hat handlar om att värna det demokratiska samtalet. Med denna satsning vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter för att arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts.

Genväg

Myndigheten för kulturanalys rapport "Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige".

Fakta

UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Sedan 1945 då Unesco grundades arbetar organisationen för fred och säkerhet. Enligt Unescos stadgar ska varje medlemsland ha en samarbetsorganisation med Unesco.

Svenska Unescorådet är Sveriges samarbetsorganisation. Svenska Unescorådet har i huvudsak två uppgifter delas att ge råd till regeringen och dels att sprida kunskap om Unesco i Sverige.

Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck, som antogs 2005, slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.