Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förslag om krav på kollektivavtalsvillkor vid upphandlingar till Lagrådet

Publicerad

Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
- Offentliga medel ska inte användas till att finansiera verksamheter som bidrar till lönedumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa särskilda villkor. Det kan vara fråga om försäkringar eller pensioner.

De obligatoriska villkoren som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Innan obligatoriska villkor bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att lämna uppgifter om villkoren.

- Offentliga medel ska inte användas till att finansiera verksamheter som bidrar till lönedumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Förslagen är betydelsefulla för att arbetstagare som utför arbete för offentlig sektor ska få skäliga arbetsvillkor och för att motverka illojal konkurrens från företag som inte ger sina anställda sådana villkor.

Förslagen kompletterar regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling som beslutades den 4 juni 2015. Förslagen omfattar bestämmelser för alla faser i upphandlingsförfarandet och avses träda i kraft den 1 januari 2017.