Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

”Global Deal en vinn-vinn-vinn situation”

Publicerad

På en alltmer globaliserad arbetsmarknad kan en Global Deal mellan arbetsmarknadens olika parter leda till att alla gynnas. Det var statsminister Stefan Löfvens budskap när han med Chiles president Michelle Bachelet stod som värd för ett seminarium om Global Deal i Stockholm den 11 maj.

Stefan Löfven och Michelle Bachelet
Stefan Löfven och Michelle Bachelet uttryckte att det krävs en global dialog och samverkan för att åstadkomma bästa möjliga resultat för både arbetare och företag. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Global Deal är regeringens initiativ för att sprida en modell, liknande den svenska modellen, för samarbete på den globala arbetsmarknaden. I sitt anledningsanförande beskrev statsministern vad han ser som själva kärnan i initiativet.

- Jag ser möjligheten till en äkta vinn-vinn-vinn situation i en utvecklad social dialog mellan representanter för arbetstagare och arbetsgivare som syftar till att säkra rättvisa villkor för båda parter, sade han.

- Arbetare säkrar sin rätt till goda arbetsvillkor, löner, utbildning och social välfärd. Företag får stabilitet och mer köpstarka konsumenter. Och därmed gynnas hela samhället.

"Länder och alla inblandade parter måste samarbeta"

President Bachelet, som berättade att Chiles parlament nyligen röstat igenom en modernisering av kollektivavtalsförhandling, uttalade sitt fulla stöd för Sveriges initiativ till en Global Deal.

- Det är uppenbart att länder och alla inblandade parter måste samarbeta för att uppnå den högst möjliga standarden och kvaliteten på arbetsvillkor, sade hon.

Ett arbete som fortsätts tillsammans

Efter ett samtal mellan företrädare för svenska och chilenska företag och fackförbund avslutade statsminister Stefan Löfven seminariet med att uttrycka vikten av fortsatt arbete på området.

- Global Deal är inget vi gör klart genom att skriva under ett avtal, utan det är ett ständigt pågående arbete som fler och fler företag, fackföreningar och regeringar måste engageras i. Jag hoppas därför att vi nu kommer att fortsätta detta arbete tillsammans, sade han.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.