Handelsministrarna vill fortsatt se ett omfattande TTIP-avtal

EU:s handelsministrar träffades i Bryssel för att diskutera handelspolitiska frågor. En av de frågor som diskuterades var den senaste förhandlingsrundan om handelsavtalet mellan EU och USA. Ministrarna diskuterade även situationen för EU:s stålindustri och frihandelsavtalet med Kanada. Näringsminister Mikael Damberg representerade Sverige under mötet den 13 maj.

Näringsminister Mikael Damberg intervjuas.
Näringsminister Mikael Damberg representerade Sverige när EU:s handelsministrar träffade varandra i Bryssel. Foto: Per Sandström / Regeringskansliet

TTIP efter den senaste förhandlingsrundan

Kommissionen uppdaterade ministrarna om läget i förhandlingarna efter den 13:e förhandlingsrundan om handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership). Medlemsstaterna var överens om att de ville ha ett djupt och omfattande frihandelsavtal med USA, eftersom det skulle ha en stor betydelse för att stärka relationerna mellan EU och USA såväl ekonomiskt som politiskt. Vid mötet stod det klart att flera länder ville öka hastigheten i förhandlingarna samtidigt som det inte får gå ut över avtalets innehåll. Vidare fanns det bland vissa en oro över att förhandlingarna inte skulle hinna klart i år, vilket i sådant fall skulle innebära att det kommer dröja åtskillig tid innan det kan bli aktuellt med ett färdigställt avtal.

Damberg betonade vikten av att man snart når fram till en överenskommelse om frihandelsavtalet. Detta inte minst för att TTIP skulle bidra till fler jobb och en hållbar tillväxt.

Situationen för EU:s stålindustri diskuterades

Den europeiska stålindustrin befinner sig för närvarande i en ekonomiskt pressad situation. Detta beror till stor del på att det produceras för mycket stål i världen. Därför har kommissionen infört höjda tullar på stål, samt krav på licenser vid import av stål. De Kommissionen har dessutom presenterat ett meddelande som heter "Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU". Vid fredagens möte diskuterade ministrarna den handelspolitiska delen av meddelandet. Bland medlemsländerna fanns det samsyn om att situationen är problematisk, men skilda uppfattningar om hur den ska hanteras på bästa sätt.

Damberg sade vid mötet att han har förståelse för att situationen för delar av Europas stålindustri är svår. Samtidigt betonade han att vissa av de föreslagna åtgärderna från kommissionen är kontraproduktiva, eftersom de riskerar att leda till ett handelskrig där andra länder följer EU:s exempel och inför skyddsåtgärder mot europeiskt stål, något som också skulle drabba andra branscher.

Övriga punkter

Vidare diskuterade ministrarna frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) samt arbetet i WTO efter den tionde ministerkonferensen i Nairobi som ägde rum i slutet av 2015.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC