Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ibrahim Baylan höll rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla

Publicerad

Energiministern har träffat företag, organisationer och myndigheter för att diskutera hur exportfrämjandet kan utvecklas inom området hållbar värme och kyla. Mötet är en del i regeringens satsning på energiområdet, Team Sweden Energy, som görs inom ramen för regeringens exportstrategi.

 • Ibrahim Baylan samtal

  Energiminister Ibrahim Baylan höll rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla den 19 maj 2016.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Rundabordssamtal om hållbar värme och kyla

  Ibrahim Baylan höll rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla den 19 maj 2016.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Rundabordssamtal

  Rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla den 19 maj 2016.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utvecklingen av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt.

Team Sweden Energy är en del av Sveriges exportstrategi och syftar till att öka svenska företags export av energitekniska lösningar och kunskap vilket ska bidra till en hållbar energiomställning internationellt

Engagemang för ökad export

På rundabordssamtalet den 19 maj 2016 visade företag, organisationer och myndigheter ett aktivt intresse för att samarbeta och därmed främja svensk export.

- Klimatfrågan är en av flera utmaningar och det finns samtidigt stora möjligheter för svensk export inom området hållbar värme och kyla. Det är viktigt att vi samarbetar på detta område, och jag ser fram emot en fortsatt dialog, sa energiminister Ibrahim Baylan.

Samtalet den 19 maj är starten på en satsning inom området hållbar värme och kyla, och en del av genomförandet av Sveriges exportstrategi. Med satsningen på energiområdet vill regeringen verka för en ökad samverkan mellan politiken, näringslivet och forskningsvärlden. Här finns många duktiga företag kombinerat med ett stort intresse från omvärlden att lära mer om svenska styrmedel och lösningar, vilka bidragit till den kraftfulla och positiva utvecklingen inom den svenska värmesektorn.

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Därefter har Miljö- och energidepartementet utvecklat en strategi för genomförandet av Exportstrategin på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag.

Team Sweden Energy är en särskild satsning på svensk export på energiteknikområdet inom ramen för Sveriges exportstrategi. Inom Team Sweden Energy genomförs inledningsvis satsningar för att främja export inom tre tematiska områden: Smarta elnät, Hållbar värme och kyla samt Energieffektivisering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.