”Ju tidigare desto bättre för att påverka i EU”

Den svenska ILO-kommittén arrangerade den 28 april 2016 ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av ILO:s World Day for Safety and Health at Work. Syftet med årets tema ”Hur påverkar vi EU?” var att öka förståelsen för EU:s beslutsprocesser och hur man kan påverka EU-arbetet. Talare och paneldeltagare var överens om att det viktigaste är att komma in så tidigt som möjligt i processen för att ha störst möjlighet att påverka EU:s arbetsmiljöarbete.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  – Arbete är en friskfaktor, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i sitt inledande anförande på ILO:s årliga världsdag för arbetsmiljö.

  Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.

 • Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör,Arbetsmiljöverket.

  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, hälsade välkomna till seminariet med temat "Hur påverkar vi EU? Så blir du en del av påverkanskedjan."

  Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.

 • Många åhörare vid seminariet på världsdagen för arbetsmiljö 2016.

  Den svenska ILO-kommittén arrangerade seminariet i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av ILO:s World Day for Safety and Health at Work 2016.

  Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

 • Elizabeth Wijkman, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet.

  Elizabeth Wijkman, departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementets internationella enhet, uppmanade deltagarna att försöka komma in tidigt i processen. Då har man störst möjlighet att påverka inriktningen på EU-kommissionens förslag.

  Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.

 • Paneldeltagare under seminariet.

  Pandeldeltagare: Cecilia Ragnarsson, Arbetsmarknadsdepartementet, Boel Callermo, Arbetsmiljöverket, Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv, Ned Carter, Sveriges Kommuner och Landsting, och Oscar Ernerot, LO.

  Foto: Regeringskansliet.

– Arbete är en friskfaktor, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i sitt inledande anförande. Hon betonade att alla – både anställda och arbetsgivare – tjänar på en god arbetsmiljö. För att förbättra arbetsmiljön behövs inte minst ett aktivt påverkansarbete inom EU och ett fortsatt nära samarbete med och mellan arbetsmarknadens parter.

Elizabeth Wijkman, departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, gav en grundläggande lektion i hur EU:s institutioner fattar beslut och vad de kan besluta om. Åhörarna fick en bild av ett ärendes gång i EU, från Kommissionens förslag till slutbehandling i Europaparlamentet och antagandet av de nya reglerna. Elizabeth uppmanade att försöka komma in tidigt i processen, då har man störst möjlighet att påverka inriktningen på kommissionens förslag.

Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, berättade om uppdraget i den partssammansatta rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor i EU. De svenska representanterna i kommittén är Arbetsmiljöverket, LO och Svenskt Näringsliv.

– Genom den rådgivande kommittén passerar de allra flesta förslagen på arbetsmiljöområdet inom EU, där finns en stor möjlighet för oss att påverka, sa Boel Callermo.

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (EU-kommissionens webbplats)

Arbetsmiljöexperten Ned Carter, Sveriges kommuner och landsting, och Stefan Lundberg, Vårdförbundet, gav ett konkret exempel på hur EU:s beslutsprocesser fungerar när arbetsmarknadens parter tar initiativ till nya EU-regler. På 1980-talet, berättade Stefan Lundberg, såg man en ökning av vårdpersonal som smittats av blodsmitta (Hepatit och HIV) och det blev tydligt att det behövdes nya rutiner och arbetsmiljöregler i vården kring hur man ska hantera blod. Arbetsmarknadens parter på EU-nivå ingick 2009 ett ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom sjuk- och hälsovården. På parternas gemensamma begäran föreslog kommissionen ett direktiv som genomför avtalet, vilket beslutades av rådet 2010. Stick- och skärdirektivet arbetades 2012 in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1.

EU:s Stick- och skärdirektiv (EUR-lex)

AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (Arbetsmiljöverkets webbplats)

En paneldebatt med representanter från regeringen, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter avslutade dagen och gav åhörarna några tips för hur man bäst lyckas i påverkansarbetet:

 • Inse hur mycket EU påverkar vår vardag.
 • Var beredd att gå på möten – "Världen styrs av de som går på möten och därför är Sverige framgångsrikt i att påverka EU:s politik".
 • Ta reda på fakta och kom in tidigt i processen.
 • Använd röstsedeln i EU-valet. Det är viktigt vilka som representerar oss i Europaparlamentet.
 • Håll dig uppdaterad på olika sätt, gärna via sociala medier.
 • Prioritera det viktigaste, det är svårt att få igenom precis allt i en viss fråga.
 • Håll er informerade, ta fram tidiga ståndpunkter och erbjud er expertis till generalister i EU:s institutioner.

Kortfattade tips från seminariets paneldeltagare

Var påläst
Var aktiv
Var engagerad
Bygg relationer
Följ utvecklingen
Gå på möten

Världsdagen för arbetsmiljö

Sedan 1996 uppmärksammar fackrörelsen den 28 april varje år för att hedra arbetstagare som har omkommit eller skadats i arbetet. Sedan 2003 uppmärksammar ILO samma dag som Världsdagen för arbetsmiljö (World Day for Safety and Health at Work).