Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Fem punkter för att stärka läraryrket presenterades

Publicerad

Tisdagen den 10 maj bjöds det in till pressfika om de fortsatta satsningarna på läraryrket uppe på Utbildningsdepartementets terrass.

Deltagare vid pressfika för nationell samling för läraryrket
Per-Arne Andersson, SKL, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund, Birgitta Ljung, Idéburna skolors riksförbund, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Bo Jansson, Lärarnas riksförbund. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

De som bjöd in var utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tillsammans med parterna inom nationell samling för läraryrket, lärarfacken, SKL och idéburna skolor.

På pressfikat kommenterades de fem punkter för att stärka läraryrket som presenterats tidigare samma dag:

  • Karriärtjänster på vetenskaplig grund
  • Vårda behörighetsreformen
  • Frigör lärartid
  • Ge skolledare bättre förutsättningar
  • Ge nya lärare en bra introduktion

Målet med den nationella samlingen för läraryrket är att skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla en högkvalitativ lärarkår. Statsråden betonade vikten av det breda samarbetet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin inledde med att betona att bra lärare är en förutsättning för en god skolgång.

- Avgörande för varje elev är att lärarna har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Den nationella samlingen för läraryrket är en mycket betydelsefull del i de reformer som regeringen nu tar fram för att stärka läraryrket, sa Gustav Fridolin.

- Det finns ett stort behov av att förstärka karriärvägarna för lärarna, fortsatte Helene Hellmark Knutsson och pekade på att legitimations- och behörighetsreformen ska vårdas och att skolledarna behöver få bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

- Vi vill också passa på att tacka alla parter som deltar i den nationella samlingen, både för allt det arbete som har gjorts hittills och för det arbete som ligger framför oss. Fler lärare måste vilja fortsätta vara lärare och fler av dem som slutat ska vilja komma tillbaka, sa Aida Hadzialic.

Regeringen aviserade vidare att det nu öppnas fler möjligheter för den som har annan akademisk utbildning att bli lärare genom att läsa in en kompletterande utbildning under den tid man arbetar i skolan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.