Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist mötte den finske försvarsministern i Karlskrona

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den 24 maj sin finske kollega Jussi Niinistö i Karlskrona. Under besöket diskuterades det finsk-svenska samarbetet och ministrarna besökte också en av de svenska u-båtarna.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarministern Jussi Niinistö ombord på en ubåt.
Försvarsminister Peter Hultqvist och den dåvarande finske försvarsministern Jussi Niinistö ombord på en ubåt 2016. Foto: Anders Eriksson/Regeringskansliet

Under besöket i Karlskrona diskuteradeden svenska och den finske försvarsministern aktuella frågor i det bilaterala försvarssamarbetet och inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. På dagordningen stod också det kommande Nato-toppmötet i Warszawa och utvecklingen i Mellanöstern.

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete. Syftet med samarbetet är att öka effektiviteten i de bägge ländernas försvarsmakter genom gemensam användning av resurser, ökad interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter och genom en närmare dialog om gemensamma försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar.

Marinövning

Just nu övar Sverige och Finland tillsammans inom ramen för SWEFINEX i vattnen kring Gotland. Ett 15-tal fartyg från Sverige och Finland övar tillsammans med helikoptrar och flyg fram till den 26 maj. Bland annat övas på att skydda handelssjöfarten genom att säkra hamnar och farleder, jaga ubåt och utöva ytstrid.

Försvarssamarbetet Sverige Finland