Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist träffade Frankrikes försvarsminister Le Drian i Stockholm

Publicerad

Den franske försvarsministern Jean-Yves Le Drian besökte Sverige den 17 maj. Under besöket träffade han försvarsminister Peter Hultqvist på Amfibieregementet i Berga söder om Stockholm.

Den franska och svenska försvarsministern framför hedersvakten på Berga.
Den franska och svenska försvarsministern framför hedersvakten på Berga. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Vid mötet diskuterades bland annat säkerhetsläget i Mellanöstern och Medelhavsområdet. Försvarsministrarna var eniga om betydelsen av internationellt samarbete i krishanteringen.

En viktig diskussionspunkt var även de internationella insatser där Sverige och Frankrike samarbetar, exempelvis i Sahelregionen i Afrika där bland annat Mali ligger.

Ministrarna diskuterade också samarbetet inom ramen för EU och Sveriges partnerskap med Nato.

- Frankrike är en viktig partner för Sverige i nuvarande och framtida internationella krishanteringsinsatser. Länderna kan särskilt stötta varandra genom informations- och kunskapsutbyte samt genom övningar och träningsutbyte, sa Peter Hultqvist under besöket.