Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Regeringen satsar på moderna beredskapsjobb i staten

Publicerad

I dag presenterar regeringen en reform för att utveckla moderna beredskapsjobb i statlig regi för personer som står långt från arbetsmarknaden. - Det kommer att vara enkla jobb med goda villkor som ger arbetslivserfarenhet för människor som står utanför arbetsmarknaden, säger statsminister Stefan Löfven.

För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden där många står utanför och har svårt att få jobb, presenterar regeringen i dag en reform för att utveckla moderna beredskapsjobb i staten. Enkla jobb med goda arbetsvillkor ska skapas på statliga myndigheter.

- Utvecklingen i den svenska ekonomin och på arbetsmarknaden är mycket positiv men ändå står många utanför. Sverige behöver fler enkla jobb, men inte sänkta löner. Med reformen skapar vi enkla jobb till bra löner och arbetsvillkor, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen kommer att ge i uppdrag till myndigheterna att införa beredskapsjobben i staten. Myndigheterna får den kompensation som krävs för att de som anställs ska få lön och villkor enligt kollektivavtal. Reformen införs successivt från 2017 och ska sysselsätta minst 5 000 personer fram till år 2020. Arbetsförmedlingen kommer att ha en viktig roll i att matcha de sökande till de beredskapsjobb som myndigheterna utannonserar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.