Situationen för EU:s stålindustri diskuteras

När EU:s handelsministrar träffas på fredag i Bryssel kommer de exempelvis diskutera den handelspolitiska aspekten av kommissionens meddelande ”Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” samt den senaste förhandlingsrundan gällande handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Näringsminister Mikael Damberg representerar Sverige.

Sveriges handelsminister Mikael Damberg i samspråk med Spaniens statssekreterare för handelsfrågor Jaime Garcia-Legaz Ponce
På fredag träffar handelsminister Mikael Damberg åter sina europeiska kollegor i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

EU:s handel med stål högt på agendan

Kommissionen presenterade för snart två månader sedan sitt meddelande "Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU". Vid fredagens möte kommer ministrarna diskutera den handelspolitiska delen av meddelandet. De kommer att diskutera hur man hanterar den överkapacitet av stål som för tillfället påverkar priset, samt hur man ska hantera subventioner och regler för statligt ägda stålföretag. EU-kommissionen har sedan tidigare införts höjda tullar på stål, samt krav på licens vid import av stål.

Regeringen har förståelse att situationen för delar av Europas stålindustri är svår. Samtidigt anser man att vissa av föreslagna åtgärderna för att råda bot på problemet är kontraproduktiva. Handelspolitiska skyddsåtgärder har en tendens att förvärra överkapaciteten, och kan dessutom leda till att andra länder följer EU:s exempel och inför skyddsåtgärder mot europeiskt stål. Vidare kommer det återinförda importlicenskrav för järn- och stålprodukter leda till ökad administration och kostnader för svenska företag.

TTIP efter den senaste förhandlingsrundan

Kommissionen kommer även att uppdatera ministrarna om läget i förhandlingarna efter den 13:e förhandlingsrundan om handelsavtalet mellan EU och USA. Avtalet har stor betydelse för att stärka relationerna mellan EU och USA såväl ekonomiskt som politiskt. 2016 blir ett viktigt år för avtalet, bland annat eftersom det är sista året som president Obamas administration sitter kvar.

Regeringen skulle helst se ett frihandelsavtal med USA redan i år och TTIP nämns även uttryckligen som en svensk EU-prioritering. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA bör vara både djupt och omfattande samt täcka alla aspekter av handel och investeringar med USA. Samtidigt är det för regeringens del viktigt att skyddet för bland annat miljön och människors hälsa upprätthålls och i vissa fall förstärks.

Övriga punkter

Vidare kommer ministrarna diskutera frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) samt diskutera agendan och arbetet i WTO efter den tionde ministerkonferensen i Nairobi som ägde rum i slutet av 2015.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Nederländska EU-ordförandeskapet