Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern tog emot Chiles president

Publicerad

Chiles president Michelle Bachelet besöker Sverige 10-12 maj på inbjudan av H.M. Konungen. Detta är det första inkommande statsbesöket från Chile till Sverige. Överläggningar hölls den 10 maj mellan statsminister Stefan Löfven och president Michelle Bachelet.

Bild på Stefan Löfven och Chiles president Michelle Bachelet.
Statsminister Stefan Löfven och Chiles president Michelle Bachelet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Chile och Sverige har en samsyn i många utrikespolitiska frågor; inte minst vad gäller FN-samarbetet, jämställdhet, havsfrågor och frihandel. Dessa frågor stod i centrum för överläggningarna. Under besöket diskuterades även statsminister Löfvens internationella initiativ Global Deal – en ansats för att stödja social dialog på arbetsmarknaden som ett led i syfte att förbättra arbetsvillkor och samtidigt öka produktivitet och tillväxt.

Besöket syftade till att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan Chile och Sverige. Svenska företag har sedan länge en stark representation i Chile. Det bilaterala handelsutbytet har ökat de senaste 15 åren. Samarbete bedrivs på olika områden, såsom gruvindustri, skog, miljö och hållbart företagande och genom presidentbesöket togs ytterligare steg för att utveckla samarbetet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.