Steg mot bättre och snabbare bredband i EU

Rådet för telekomfrågor är överens om ett förslag som ska bidra till bättre mobiltäckning och ökad hastighet i mobila datanät. På mötet i Bryssel den 26 maj fördes också en politisk diskussion inför översynen av reglerna på telekommarknaden.

Statssekreterare Eva Lindström på rådsmöte i Bryssel 26 maj 2016
- Det här är en viktig pusselbit i den kommande utrullningen av 5G, sade statssekreterare Eva Lindström efter uppgörelsen i rådet om att göra 700MHz-bandet tillgängligt för mobilt bredband. Foto: Europeiska unionens råd

Vid rådsmötet slöts en överenskommelse om att frekvensområdet under 700MHz ska göras tillgängligt för mobilt bredband. Det är ett led i att uppfylla bredbandsmålen om att alla i EU ska ha tillgång till bredband år 2020.

- Det här är en viktig pusselbit i den kommande utrullningen av 5G och för att se till att alla medborgare kan få bredband, säger statssekretare Eva Lindström i en kommentar till media.

Förslaget ska förhandlas i Europaparlamentet innan ett slutligt beslut kan fattas.

Rådet förde en politisk diskussion inför kommissionens förväntade förslag i höst om en översyn av EU:s regelverk för elektronisk kommunikation. Översynen är en viktig del i kommissionens strategi för den digitala inre marknaden. Många olika aspekter lyftes fram men EU-länderna var överens om behovet av investeringen i infrastruktur för att EU ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för innovation och tillväxt.

Statssekreterare Eva Lindström representerade Sverige vid rådsmötet i Bryssel den 26 maj.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sammanfattning av mötet