Stockholm värd för högnivådialog om TTIP

Den 31 maj arrangerar Utrikesdepartementet tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv en dialog på hög nivå om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapsavtalet TTIP. EU- och handelsminister Ann Linde kommer delta under dagen, tillsammans med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsrepresentant ambassadör Michael Froman.

Deltar gör även TTIP-förhandlingarnas båda chefsförhandlare Ignaciao Garcia Bercero (EU) och Dan Mullaney (USA) samt LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och VD för Svenskt Näringsliv Carola Lemne.

Under dagen kommer frågor som marknadstillträde, hållbarhet, rättigheter och protektionism att diskuteras. Bland inbjudna deltagare finns representanter från miljöorganisationer, näringslivet och fackliga organisationer.

- Dialogen blir ett unikt tillfälle att diskutera fördelar och utmaningar med TTIP. Ett tillfälle för olika grupper att komma till tals och lyfta just sina frågor. Transparens och öppenhet är och skall vara ledord när världens två största marknader förhandlar om ett frihandelsavtal. Stockholmsdialogen är ett konkret uttryck för just öppenhet och transparens i frihandelsförhandlingar, säger EU- och handelsminister Linde, som kommer hålla ett av huvudanförandena under dagen.