Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Studenter tog emot Global Swede-diplom

Publicerad

För sjätte året i rad arrangerade Närings- och Utrikesdepartementen, i samarbete med Svenska institutet, diplomeringsceremonin Global Swede, som uppmärksammar internationella högskolestudenter som utbildat sig i Sverige och som utmärkt sig inom områden nära relaterade till innovation och entreprenörskap.

 • 2016 års Global Swede-studenter.

  2016 års Global Swede-studenter.

  Karin Nylund, Regeringskansliet

 • Kansliråd Håkan Hjort hälsar välkommen till Global Swede 2016.

  Kansliråd Håkan Hjort hälsade välkommen till Global Swede 2016.

  Karin Nylund, Regeringskansliet

 • Statssekreterare Oscar Stenström talade vid Global Swede-ceremonin.

  Statssekreterare Oscar Stenström talade vid Global Swede-ceremonin.

  Karin Nylund, Regeringskansliet

 • Mala Chakraborti, Global Swede 2012, nu hållbarhetschef på Atlas Copco.

  Mala Chakraborti, Global Swede 2012, nu hållbarhetschef på Atlas Copco.

  Karin Nylund, Regeringskansliet

 • Annika Rembe, Svenska Institutet, talar vid Global Swede-ceremonin.

  Annika Rembe, Svenska Institutet, talade vid Global Swede-ceremonin.

  Karin Nylund, Regeringskansliet

Global Swede är en del av det långsiktiga relationsbyggandet med internationella studenter i Sverige. Arbetet skapar broar av transnationella och multikulturella nätverk som verkar långsiktigt för svensk handel och gynnar arbetet med att nå framtida lösningar.

Statssekreterare Oscar Stenström, tillsammans med Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe, delade den 18 maj ut diplom till 22 studenter från 17 olika länder som idag studerar vid 22 olika lärosäten i Sverige vid ceremonin på Utrikesdepartementet.

- De utländska studenterna är en värdefull tillgång för både Sveriges utveckling och framtida konkurrenskraft. Utöver att bidra med nya kunskaper och perspektiv utgör de också en viktig resurs för att bygga broar mellan Sverige och omvärlden, sade Oscar Stenström.

Vid årets ceremoni talade den tidigare Global Swede-studenten Mala Chakraborti. Mala Chakraborti har bakgrund inom cancerforskning och efter att ha bott och studerat på flertalet platser i världen hamnade hon i Sverige för studier och fick då motta diplomet Global Swede 2012. Idag är hon hållbarhetschef på Atlas Copco och har stor erfarenhet av att skapa och underhålla internationella nätverk, både privat och i yrkeslivet. Som Global Swede-alumn har hon gjort samma resa som många av de nominerade studenterna kommer att göra.

De Globala Målen och Agenda 2030

I år, från och med den 1 januari 2016, har länder runt om världen kommit samman för att genom de globala målen och Agenda 2030 arbeta och skapa förutsättningar för en hållbar och rättvis framtidsutveckling. Bland annat har världens länder beslutat för att bekämpa fattigdom och hunger, skapa inkluderande och jämlika samhällen och skydda världens naturresurser samt miljö. Idag finns det större möjligheter än någonsin att lyckas med dessa utmaningar. Globalisering, teknologisk utveckling och handel har bidragit till internationella och multikulturella nätverk och samarbeten världen över. I arbetet för att nå dessa mål nationellt har alla statsråd i regeringen ansvar för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Att andra organ och aktörer så som landsting, kommuner, statliga myndigheter samt näringsliv, fackliga organisationer, frivilligorganisationer och akademiska institutioner med flera är engagerade är även detta av stor vikt.

För att ytterligare möta detta och framtida utmaningar behövs det skapas nya lösningar, tjänster och produkter inom en rad olika områden. Sverige är en attraktiv hub för en mängd olika industrier och näringar med en hög kreativitets- och innovationsanda. Något som även attraherar internationell talang till Sverige. Detta skapar värdefulla relationer och meningsfulla utbyten. Utbyten som kan mynna ut i nytänkande och bidra till dessa nya lösningar. Genom Global Swede lyfts dessa utbyten och nätverk byggs med framtidens innovatörer och ledare.

Global Swede-alumnerna ingår i ett brett alumnnätverk, administrerat av Svenska institutet, vilket idag omfattar omkring 13 000 personer från 140 länder.

Bilder från Global Swede 2016

På Utrikesdepartementets flickr-konto finns bilder från Global Swede 2016.