Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson besökte yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare

Publicerad

Den 12 maj 2016 besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Åsö vuxengymnasium och projektet YFI som står för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. I projektet arbetar en yrkeslärare och en andraspråkslärare tillsammans i klassrummet från första dagen på utbildningen. Se webbfilm från studiebesöket.

– Personer lär sig svenska mycket snabbare när man gör det ihop med en yrkesutbildning och det innebär att man snabbare kommer att komma ut i jobb. Jag hoppas att de hittills goda resultaten från detta projekt ska göra att det här sprider sig och kan bli vanligare arbetssätt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.