Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Publicerad

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade den 15 juni representanter från banker och myndigheter för att hitta vägar framåt som underlättar asylsökandes tillgång till bankkonton. Vid mötet presenterade Finansinspektionen sitt svar på den Europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) opinion.

– I och med detta tar vi ett stort steg framåt för de asylsökandes möjlighet till etablering. Förra året var det totalt 27 000 personer som beviljades undantag från kravet på arbetstillstånd och redan i april i år var den siffran cirka 9000 personer, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Asylsökande som fått AT-UND- status har mött svårigheter att öppna konto i svenska banker. Orsaken är att många asylsökande saknar giltiga svenska id-handlingar och att de LMA-kort som Migrationsverket utfärdar inte godtas av bankerna eftersom de då riskerar att bryta mot regler som ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

- De senaste årens ökade migrationsströmmar innebär att det i dag finns ett stort antal personer som i dagsläget har en svag förankring i det svenska samhället. Den naturliga vägen in är genom att börja arbeta, säger Per Bolund

För att ha rätt att arbeta under tiden som asylsökande i Sverige måste den asylsökande ha en godtagbar identitetshandling alternativt medverkat till att klarlägga sin identitet. Ett undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND) är då aktuellt. En uppskattning är att mellan 20-30 procent av alla asylsökande beviljas AT-UND, undantag från kravet om arbetstillstånd. Det är en siffra som ökat de senaste åren, vilket i huvudsak beror på att allt fler asylsökande uppfyller identitetskravet.

Arbetet inleddes i januari

Finansdepartementet inledde i januari arbetet med att förbättra asylsökandes tillgång till bankkonto genom att kalla till ett rundabordssamtal med representanter för Svenska Bankföreningen, ett antal banker, Finansinspektionen och Migrationsverket. Sedan dess har diskussioner förts mellan dels Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen samt representanter för bankerna, dels mellan Finansinspektionen och Migrationsverket för att hitta ett förhållningssätt som möjliggör att de asylsökande som fått s.k. AT-UND-status – ska kunna få tillgång till ett bankkonto.

– Finansdepartementet har arbetat sedan i vintras tillsammans med ansvariga myndigheter för att hitta en lösning så att de asylsökande som vill jobba och betalar skatt i Sverige ska kunna öppna bankkonto, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansinspektionen presenterade svensk lösning

Den 15 juni träffade finansmarknadsminister Per Bolund återigen representanter från banker och myndigheter. Vid mötet presenterade Finansinspektionen sitt svar på den Europeiska banktillsynsmyndighetens opinion. Detta blir en vägledning för bankernas tillvägagångssätt i denna fråga. Finansinspektionens förslag kan tillämpas i Sverige utan lagändringar.

– Efter diskussionerna på dagens möte råder nu enighet bland alla inblandade parter om hur förslaget bör tillämpas i Sverige, vilket är mycket glädjande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Detta innebär att bankerna kommer att godkänna bankkonton på basis av Migrationsverkets utfärdade LMA-kort och ett antal verifierings­åtgärder (motringning, vidimerade kopior) för asylsökande som har erhållit undantag från kravet på arbetstillstånd (s.k. AT-UND).

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.