Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ekofin antog direktiv mot skatteflykt

Publicerad

EU:s finansministrar kom på Ekofin-mötet den 17 juni överens om direktivet mot skatteundandragande. Direktivet är ett viktigt steg i arbetet med EU:s åtgärdspaket mot skatteflykt. Ministrarna antog också slutsatser om Bankunionen och godkände EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer.

Magdalena Andersson
I samband med Ekofin-mötet den 17 juni i Luxemburg fick finansminister Magdalena Andersson bland annat svara på journalisternas frågor om EU:s arbete mot skattefusk och betydelsen av direktivet mot skatteundandragande. Foto: Sverige EU-representation

Motverkande av skatteflykt

Åtgärder mot skatteflykt av företag har behandlats av EU:s finansministrar ett flertal gånger under det gångna året. Tillsammans utgör de ett helt paket av åtgärder. En viktig del av detta är direktivet mot skatteundandragande som motverkar urholkning av skattebasen och överföring av vinster. Det motverkar företagens möjligheter att minska sitt betalningsansvar genom att utnyttja skillnader i nationella skattesystem.

- Det här är väldigt bra. Det är bra för Europa och det är något som också är bra för Sverige eftersom det kommer att stärka konkurrenskraften för Sverige när också andra länder i Europa inför tuffa skatteregler, sade finansminister Magdalena Andersson efter mötet.

Direktivet är en kompromiss som i huvudsak överensstämmer med OECD:s rekommendationer i kampen mot skattebaserosion och flytt av vinster.

En starkare bankunion

Ekofin antog rådsslutsatser om det fortsatta arbetet med förslaget om en gemensam insättningsgaranti och riskreducerande åtgärder i banksektorn. Åtgärderna handlar om att både dela och minska riskerna i banksektorn.

Sverige deltar inte i bankunionen men en väl fungerande bankunion är positiv för finansiell stabilitet i Sverige och för EU i helhet.

Budgetunderskott, finansiella transaktioner och omvänd skattskyldighet

Ekofin strök Cypern, Irland och Slovenien från listan av länder med alltför stora underskott. Beslutet fattades inom ramen för EU:s finanspolitiska ramverk, stabilitets- och tillväxtpakten.

Ekofin fick en lägesrapport om pågående förhandlingar om skatt på finansiella transaktioner, FTT, som tio medlemsstater sagt att de vill inleda ett fördjupat samarbete om. Sverige deltar inte i det fördjupade samarbetet.

EU-kommissionen presenterade en preliminär analys av konsekvenserna om medlemsstater tillåts tillämpa omvänd skatteskyldighet i större omfattning. Detta är i dag möjligt i vissa situationer enligt EU:s momsdirektiv. Omvänd skattskyldighet innebär att köparen istället för säljaren betalar momsen vid försäljningen av varor och tjänster. Detta kan vara en åtgärd i sektorer som är särskilt utsatta för momsbedrägeri. Sverige tillämpar detta på exempelvis byggtjänster.

Kampen mot finansiering av terrorism

EU-kommissionen presenterade en lägesrapport om arbetet med att förhindra finansiering av terrorism. Förbättrad kontroll av virtuella valutor, kännedom om kunder i ekonomiska relationer med högriskländer utanför EU och samarbete mellan finansunderrättelsetjänster är några av åtgärderna samt att omgående genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 28-29 juni

Ekofin godkände den ekonomiska terminens landsspecifika rekommendationer från EU-kommissionen.

Ekofin diskuterade förslag om nationella konkurrenskrafts- och produktivitetsnämnder, euroområdets externa representation och investeringar.

Finansminister Magdalena Andersson deltog i Ekofin:s möte för Sveriges räkning.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om Ekofin:s möte 17 juni