Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

EU-förhandlingar om renare luft

Publicerad

EU:s klimat- och miljöministrar ska behandla förslaget om minskade luftföroreningar i EU där Sverige varit pådrivande. De ska också anta en deklaration om EU:s ratificering av Parisavtalet och diskutera översynen av EU:s utsläppshandelsystem. På mötet den 20 juni i Luxemburg ska rådet även anta slutsatser om cirkulär ekonomi och giftfria kretslopp för avfall.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin deltar i miljörådet i Luxemburg 20 juni
Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin deltar i miljörådet i Luxemburg den 20 juni. Arkivbild från ett tidigare rådsmöte i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd

Miljöministrarna ska få information om förhandlingarna om det så kallade takdirektivet. Förslaget innebär att det i varje EU-land införs ett tak för utsläpp av luftföroreningar och partiklar. Det gäller bland annat utsläpp av svavel och kväve. Kommissionen uppskattar att cirka 400.000 människor per år i EU dör i förtid på grund av luftföroreningar.

Sverige har varit mycket pådrivande i arbetet med att få fram ett ambitiöst förslag. Avsikten är att rådet ska nå en överenskommelse med Europaparlamentet i de pågående förhandlingarna om det nya takdirektivet som ska gälla för åren 2020-2030.

Cirkulär ekonomi

Rådet ska anta slutsatser om en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Det är en prioriterad fråga för regeringen som i förhandlingarna framgångsrikt har drivit och vunnit gehör för flera förslag om bland annat om giftfria materialströmmar och biobaserade resurser. Sverige väntas stödja rådsslutsatserna.

Ratificeringen av Parisavtalet

Klimatministrarna ska enas om en gemensam deklaration om ratificeringen av klimatavtalet som slöts i Paris. Ordförandeskapets syfte med deklarationen är att hålla frågan högt på den politiska dagordningen. Sverige väntas stödja en deklaration som lyfter fram vikten av att genomföra och följa upp Parisavtalet och beslutet om att EU ska minska växthusgasutsläppen till 2030.

EU:s utsläppshandelssystem ses över

Miljöministrarna ska diskutera kommissionens förslag till översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, inför perioden 2021-2030. Regeringen anser att EU ska visa globalt ledarskap genom sin politik. Arbetet behöver anpassas till den globala ambitionshöjningen i klimatavtalet från Paris.

Bakgrunden är att Europeiska rådet hösten 2014 beslutade att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 procent inom EU fram till 2030 jämfört med 1990. Målet ska nås genom att utsläppen inom EU:s system för handel med utsläppsrätter minskas med 43 procent och med 30 procent i den icke handlade sektorn till 2030 jämfört med 2005.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin representerar Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Kommenterad dagordning inför rådsmötet