Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Fördjupat försvarspolitiskt samarbete med USA – försvarsministern undertecknade avsiktsförklaring

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist och statssekreterare Jan Salestrand besökte den 6-8 juni Washington för överläggningar med USA:s försvarsminister Ashton Carter och biträdande försvarsminister Robert O. Work. I samband med besöket undertecknade den svenska och amerikanska försvarsministern en avsiktsförklaring, Statement of Intent, för samarbete på försvarsområdet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den amerikanska försvarsministern Ashton Carter skriver under en avsiktsförklaring om samarbete på försvarsområdet
Försvarsminister Peter Hultqvist och den amerikanska försvarsministern Ashton Carter skriver under en avsiktsförklaring om samarbete på försvarsområdet. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Syftet med den svensk-amerikanska avsiktsförklaringen är att teckna en gemensam bild av, och ange riktningen för, pågående och framtida samarbete inom försvarsområdet.

- Avsiktsförklaringen visar vår beslutsamhet att öka förståelsen och samarbetet mellan våra respektive försvarsdepartement, försvarsmakter och andra försvarsmyndigheter. Vi behöver arbeta tillsammans för att utveckla vår interoperabilitet och våra möjligheter att uppträda operativt tillsammans. På så sätt kan vi förbättra effektiviteten i våra försvarssatsningar, något som är viktigt givet de utmaningar vi möter i Östersjön, säger Peter Hultqvist.

Avsiktsförklaringen omfattar fem områden: interoperabilitet, övningar och utbildning, materielsamarbete, forskning och utveckling, samt multinationella operationer.

I avsiktsförklaringen betonar Sverige och USA bland annat:

  • vikten av en fördjupad dialog om säkerheten i norra Europa och hur man tillsammans kan möta utmaningar,
  • behovet av att utveckla dialogen på militär nivå och undersöka nya områden för samarbete,
  • betydelsen av interoperabilitet liksom att stärka förmågor genom utbildning och övning, verksamheter som sänder distinkta politiska signaler,
  • materielsamarbetet inom luftförsvars- och undervattensområdet, liksom relaterade sensorer, vapen och plattformar,
  • betydelsen av forskning och utveckling inom områden som undervattenkrigföring, luftförsvarssystem och cyber, samt
  • vikten av att utveckla samarbetet i multinationella operationer.

- Det transatlantiska samarbetet är grundläggande för såväl amerikansk som europeisk säkerhet. Många regionala och globala utmaningar kan endast mötas om Europa och USA agerar tillsammans. Sveriges bilaterala samarbete med USA är högt prioriterat, vilket också framgår av den gemensamma avsiktsförklaringen, säger Peter Hultqvist.

Under sin resa till USA träffade försvarsminister bland annat president Barack Obamas biträdande säkerhetsrådgivare, representanter för det amerikanska försvarsdepartementet och ledamöter av den amerikanska kongressen. Hultqvist genomförde också ett besök på Nato:s strategiska utvecklingsstab, Allied Command Transformation (ACT), och marinbaserna i Norfolk, samt besökte några av de tankesmedjor i USA som specialiserar sig på försvars- och säkerhetspolitik.