Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förebygga radikalisering bland unga

Publicerad

Förebygga och bekämpa radikalisering som leder till våldsbejakande extremism bland ungdomar. Det var genomgående temat på rådsmötet den 30-31 maj. Rådet diskuterade även modernisering av direktivet om audiovisuella medietjänster och bättre styrning inom idrotten vid stora idrottsevenemang.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades 30-31 maj 2016
Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades 30-31 maj 2016 Foto: Europeiska unionens råd

Sverige och övriga EU-länder antog enhälligt slutsatser om behovet av att förebygga och motverka marginalisering och våldsbejakande radikalisering bland ungdomar. Frågan är aktuell mot bakgrund av den senaste tidens terroristattentat i Bryssel, Paris och Köpenhamn.

Det är viktigt med samverkan mellan myndigheter och organisationer för att på ett tidigt stadium identifiera personer som är i riskzonen att dras till våldsbejakande extremistiska miljöer. Det är också viktigt att stödja personer som är aktiva inom sådana miljöer att hoppa av samt för att motverka att våldsbejakande extremistiska miljöer uppkommer, etablerar eller breder ut sig, anser Sverige.

Bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad

I en policydebatt diskuterades en modernisering av den högre utbildningen. Diskussionen kretsade kring kopplingen till arbetsmarknaden. Medlemsländerna prioriterar bland annat vikten av prognoser för framtida behov på arbetsmarknaden och lärosätens samverkan med företag.

AV-direktivet ska uppdateras

Kommissionens nya förslag om en modernisering av det så kallade AV-direktivet var huvudfrågan på den kulturpolitiska delen av mötet.

- De traditionella medieföretagen står just nu inför stora utmaningar. Därför att det bra att direktivet uppdateras. Förändringar i direktivet behöver balansera olika intressen, men utgångspunkten måste vara ett starkt förslag för yttrande- och informationsfrihet, sade statssekreterare Per Olsson Fridh på mötet.

Bättre styrning av idrotten

Mötet avslutades med idrottsfrågor. I fokus stod en policydebatt om förbättrad styrning av idrotten. Diskussionen handlade om förstärkt integritet, transparens och god styrning i samband med större idrottsevenemang.

Statssekreterarna Roger Mörtvik, Per Olsson Fridh och Agneta Karlsson representerade Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Rådets uppföljning av mötet