Försvarsminister Peter Hultqvist i Almedalen

Försvarsminister Peter Hultqvist och Försvarsdepartementets statssekreterare Jan Salestrand deltar i ett flertal seminarier under Almedalsveckan i Visby. Se program för deras deltagande här.

Måndag 4 juli

No. Russia can't isolate the Baltics

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 09.00-10.30

Plats: Strandgatan 35

Arrangör: Swedbank, The Baltic Network of the Swedish Parliament

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Security challenges in the Baltic Region

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 10.30-11.15

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11

Arrangör: Allmänna försvarsföreningen

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Försvarspolitisk arena

Nato – hjälpare eller stjälpare?

Statssekreterare Jan Salestrand deltar i seminariediskussion.

Tid: 11.00-11.45

Plats: Fartyget Sigrid, kajplats 4

Arrangör: Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Personalförsörjning under utredning – plikt och frivillighet för soldater och sjömän

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 15.30-16.15

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11

Arrangör: 2015 års personalförsörjningsutredning

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Försvarspolitisk arena

Nordens försvar och Ryssland

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 17.30-18.45

Plats: Strandvägen 4

Arrangör: Norden i Fokus - Nordiska ministerrådets informationskontor, Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

En inspelning av seminariet kommer att vara tillgängligt i efterhand via Nordiska ministerrådet

Tisdag 5 juli

Regional samverkan och folkförankring av försvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 10.00-11.00

Plats: S:t Hansgatan 41

Arrangör: Regionalt samverkansforum i Norrbotten

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Ett modernt totalförsvar – hur säkrar vi helheten?

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 13.30-15.00

Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24

Arrangör: Folk och Försvar, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Folk och Försvars webbsida

Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?

Statssekreterare Jan Salestrand deltar i seminariediskussion.

Tid: 14.15-15.00

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11

Arrangör: Hewlett Packard Enterprise

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Försvarspolitisk arena

Onsdag 6 juli

Vad vill Kreml? Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner i närområdet

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 09.00-10.30

Plats: Fartyget Sigrid, kajplats 4

Arrangör: Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Folk och Försvars webbsida

Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet!

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 10.30-11.15

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11

Arrangör: Försvarsforum

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Försvarspolitisk arena

Staten skyddar inte medborgarna!

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i seminariediskussion.

Tid: 11.45-12.30

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11

Arrangör: Försvarsforum

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminariet webbsänds via Försvarspolitisk arena