Gemensamt arbete i Fisksätra ger ökad trygghet och förebygger brott

I Fisksätra samarbetar kommunen, bostadsbolagen, föreningslivet och religiösa organisationer tillsammans för att skapa en tryggare miljö för de boende. Ett långtgående samarbete som gett resultat. Morgan Johansson besökte onsdagen 14 juni området strax öster om Stockholm för att ta del av arbetet.

 • Morgan Johansson besöker Fisksätra

  Morgan Johansson får en rundvisning av bostadsområdet tillsammans med representanter från Stena fastighetsförvaltning och Nacka kommun.

  Foto. Regeringskansliet

 • Morgan Johansson besöker Fisksätra

  Morgan Johansson tillsammans med Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan Johansson besöker Fisksätra

  Karin Lenander, förvaltare Fisksätra talar om vikten av trygghet i bostadsområdet.

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan Johansson besöker Fisksätra

  Morgan Johansson tillsammans med Pernilla Landin och Awan Olwan

  Foto: Regeringskansliet

Stena fastigheter förvaltar sedan 1996 Fisksätra bostadsområde med över 2500 hyresrätter och lokaler. Här bor över 100 nationaliteter. En viktig del företagets sociala arbete är att, i samarbete med kommunen och andra aktörer, stärka samhörigheten i bostadsområdet för att ändra bilden av Fisksätra.

– Det här är inget projekt utan ett långsiktigt arbete. Vi hjälper till med att ordna bland annat sommarjobb och anställer folk för att göra fint i området. Om folk känner sig delaktiga så ökar det trivseln och motverkar otrygghet, säger Karin Lenander, förvaltare på Stena fastigheter.

Källan erbjuder samtal och hjälp i samhället

I Fisksätra finns Källan, ett råd- och stödcenter i Fisksätra som hjälper medborgarna att orientera sig i det svenska samhället i sociala, existentiella, kulturella och religiösa frågor. Centret är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och St Konrads katolska församling. Pernilla Landin är socionom och diakon i Svenska Kyrkan och var med och startade verksamheten 2007. Hon berättade att behovet av information kring olika frågor är stort.

– Vi har bland annat en föräldragrupp där man kan diskutera föräldrarollen tillsammans med andra oavsett religion. Det handlar inte om att nå en samsyn utan att informera hur det funkar i Sverige och skillnader mellan olika kulturer och religioner, säger Pernilla Landin.

Guds Hus motverkar spänningar mellan olika religioner

Awan Olwan är imam och berättade om fredsprojektet Guds Hus där en moské ska byggas i anslutning till kyrkan för att öka samverkan mellan religionerna och föra människor närmare varandra. Han menar att det är viktigt att motverka låsningar mellan olika religioner där det förekommer många osanningar.

– Det bästa sättet att motverka spänningar är att folk möts, säger Awan Olwan.

På mötet i Fisksätra medverkade också Cecilia Andrén Nyström och berättade om verksamheten Futebol dá força där de använder fotboll för att stärka tjejers fysiska, psykiska, sexuella och emotionella hälsa.

– Det är enormt viktigt med engagerade bostadsföretag och att husen förvaltas väl och rustas upp så folk trivs. Men det behövs också andra insatser. I det brottsförebyggande arbetet är det lokala arbetet avgörande och den här samverkan mellan olika aktörer är ett bra exempel på hur man kan arbeta, säger Morgan Johansson.

Fakta: Satsningen på brottsförebyggande frågor

Inom ramen för regeringens satsning på brottsförebyggande arbete reser Morgan Johansson runt i landet och besöker bl.a. organisationer och kommuner för att få närmare kunskap om arbetet på lokal nivå och för att hämta inspiration till en kommande nationellt brottsförebyggande program. Morgan Johansson kommer att fortsätta sina besök runt om i landet för att få en fördjupad bild av hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs av olika aktörer på lokal nivå och på vilket sätt detta arbete kan stöttas från regering och myndigheter.