Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Hållbara Gotland – en regional agenda med statligt stöd

Publicerad

Gotland har goda möjligheter att profilera sig inom fyra mycket strategiska områden: Ny industriell utveckling, Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar, En hållbar besöksnäring och Det digitala försteget. Det menar Peter Larsson som på regeringens uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Det är områden av betydelse för att stärka näringslivet och de kan också bli intressanta testbäddar för hela Sverige.

 • Två män står och samtalar med varandra.

  Peter Larsson, regeringens kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

  Foto: Andrëa Grängsjö/Regeringskansliet

 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg står framför en storbildsskärm som visar omslaget till regeringens nyindustrialiseringsstrategi "Smart industri"

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gjorde tydliga kopplingar mellan Gotlands styrkeområden och till exempel nyindustrialiseringsstrategin Smart industri.

  Foto: Andrëa Grängsjö/Regeringskansliet

 • närings- och innovationsminister Mikael Damberg står framför en TV-kamera och blir intervjuad.

  Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, intervjuades av SVT ÖST efter presentationen.

  Foto: Andrëa Grängsjö/Regeringskansliet

– Gotland behöver talang, teknologi och tolerans för att möta utmaningarna, sade Cecilia Schelin-Seidegård, landshövding.

Intresset var stort inför presentationen av slutrapporten Hållbara Gotland. Den 20 juni välkomnade Cecilia Schelin-Seidegård och regionstyrelsens ordförande Björn Jansson representanter från näringsliv, akademi och det offentliga i en fullsatt lokal i Visby.

Björn Jansson lyfte starka allianser och kunskap inom till exempel internationalisering och digitalisering som framgångsfaktorer för ön.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg visade på att förslagen i rapporten Hållbara Gotland ligger i linje med och regeringens övriga satsningar:

– Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att långsiktigt stärka industri och näringsliv på Gotland genom att fokusera på regionens styrkeområden - industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring och digitalisering. Satsningen fram till 2019 kommer att följas upp för att säkerställa resultat på längre sikt.

Mikael Damberg gjorde tydliga kopplingar mellan Gotlands styrkeområden och till exempel nyindustrialiseringsstrategin Smart industri, samverkansprogrammen och den kommande livsmedelsstrategin.

Förslag för att stärka företag och företagande

Peter Larsson, regeringens kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, presenterade innehållet i slutrapporten med förslag på åtgärder för att stärka företag och företagande. Förslag som tagits fram i mycket bred förankring på Gotland, men också tillsammans med aktörer som verkar på den nationella arenan.

Genom att skapa intressanta mötesplatser kan små och stora aktörer samverka och tillföra resurser.

– Fyra starka arenor bildas som stärker näringslivets utveckling på Gotland. Arenor där innovations- och utvecklingskraft kan frigöras för att stärka befintliga verksamheter och lägga grunden för nya, säger Peter Larsson.

Avslutningsvis bjöds många av de som bidragit till arbetet med rapporten in för att delta i ett panelsamtal lett av Peter Larsson. Deltagarna lyfte bland annat samverkan, att kombinera det lokala med det globala och digitaliseringens möjligheter som viktigt i det kommande genomförandet av åtgärderna.

Fyra starka arenor för näringslivsutveckling på Gotland

Ny industriell utveckling
Gotland har många livskraftiga små tillverkningsföretag som står inför samma utmaningar som små företag har i hela Sverige. Ett centrum för ny industriell utveckling bildas för att göra det möjligt att stödja mindre företags behov av investeringar och affärsutveckling samt för att tillföra företagen spetskompetens.

Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar
Genom att skapa ett centrum för utveckling av framtidens hållbara livsmedel och havets näringar på Gotland kan hela sektorn lyftas högre upp i värdekedjan. Här ska långsiktigt motiverad och internationellt relevant forskning samsas med mer kortsiktiga insatser som syftar till att främja ökad vidareförädling i näringslivet.

En hållbar besöksnäring
Besök och turism är den globalt snabbast växande näringen. Gotland kan bli ledande i utvecklingen av en hållbar besöksnäring. Fotavtrycken måste minskas och växtkraften tas tillvara av lokala aktörer. För att stimulera och stötta små och stora aktörer inom besöksnäringen skapas en arena utifrån Gotlands starka möjligheter till kultur- och naturmiljöupplevelser.

Det digitala försteget
Gotland kan bli en intressant plats för utveckling av digitala tjänster. Genom att bilda en arena för digital utveckling kan befintliga företag och myndigheter samverka med nya innovativa aktörer. Tillsammans med Uppsala universitet, Campus Gotland, kan en utvecklingsmiljö byggas för test av nya företagsidéer och tjänster, något som kan locka både företag och investeringar till ön.