Ibrahim Baylan om energiöverenskommelsen

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan berättar om överenskommelsen om Sveriges långsiktiga energipolitik, som slutits mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.