Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Klart med gemensam transportflyginsats i Mali

Publicerad Uppdaterad

I närvaro av chefen för FN:s fredsbevarandeavdelning Hervé Ladsous undertecknade Sverige och fyra andra länder den 20 juni i New York en överenskommelse om stöd med transportflyg till FN-insatsen Minusma i Mali.

 

Överenskommelsen mellan Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Portugal handlar om att gemensamt täcka behovet av transportflyg för FN:s Minusma-insats. Fram till utgången av 2018 kommer länderna turas om att tillhandahålla transportflyg som kommer att baseras på den norskledda basen i Bamako. Sverige kommer att ansvara för perioden november 2017 till maj 2018.

Transportflyget spelar en viktig roll i Mali-insatsen och kommer att kunna garantera uthållig transport av både personal och materiel inom det stora operationsområde som finns i Mali.

Det svenska bidraget till det multilaterala samarbetet är en del av det stöd som Sverige ger till Frankrike efter landets önskemål till övriga EU-länder om stöd efter terroristdåden i Paris den 13 november 2015.