Långsiktigt reformprogram för att stärka utsatta områden och motverka segregationen

Statsminister Stefan Löfven besökte i dag Rinkeby i Stockholm för verksamhetsbesök i förskolan och ett möte med polisen. Besöket avslutades med att statsministern tillsammans med lokalpolitiker höll ett möte med företrädare för en rad verksamheter i området om hur man minskar segregation, ökar tryggheten och skapar en starkare samhällsgemenskap.

 • Bild på statsministern och familj.

  Statsministern mötte en familj på introduktionsförskolan i Rinkeby som är en nystartad verksamhet för nyanlända och fungerar som en första introduktion till förskolan och det svenska språket.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Bild på statsminister och finansborgarrådet.

  Statsministern träffade personalen vid förskolan Gamlebyplan 9 för att se hur pedagoger med särskild språkkompetens jobbar med barn som har annat modersmål än svenska.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Bild på statsministern och förskolelärare.

  Statsministern mötte personalen vid förskolan Gamlebyplan 9.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Bild på statsminister och barn.

  Statsminister Stefan Löfven och finansborgarrådet Karin Wanngård hälsar på barn vid förskolan Gamlebyplan 9.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- Regeringen arbetar nu med ett långsiktigt reformprogram som ska stärka utsatta områden och motverka segregationen. Vi kommer att utforma förslagen i samråd med kommunerna, medborgare, lokalpolitiker, lärare, poliser och myndighetspersonal som bor och verkar i dessa områden, säger Stefan Löfven.

Introduktion till förskolan för nyanlända

Stefan Löfven besökte förskolan Gamlebyplan 9 för att se hur pedagoger med särskild språkkompetens jobbar med barn som har annat modersmål än svenska. Därefter besökte han introduktionsförskolan som är en nystartad verksamhet som riktar sig mot nyanlända och fungerar som en första introduktion till förskolan och det svenska språket. Efter förskolebesöket träffade statsministern poliser som arbetar lokalt för att tala om deras arbete mot kriminalitet och för att skapa trygghet för de boende i Rinkeby.

Besöket i Rinkeby avslutades med ett möte i Folkets hus dit statsministern tillsammans med stadsdelsnämndens ordförande Mia Päärni och finansborgarrådet Karin Wanngård bjudit in en lång rad företrädare från olika verksamheter i området.

- När den här regeringen utformar politik för förorten gör vi det tillsammans med de som bor och verkar där. Vi talar med förorten, inte om förorten, och jag är glad att så många ville komma och dela med sig av erfarenhet och idéer, säger statsminister Stefan Löfven.

Hot mot tryggheten

Frågor om otrygghet, våld och kriminalitet lyftes särskilt. Statsministern fördömde de fall av stenkastning och våld mot polis, ambulans och räddningstjänst som uppmärksammats i bland annat Rinkeby. Han tog också upp intolerans och extremism som hot mot tryggheten i Sverige.

- Först och främst vill jag slå fast att vi som samhälle aldrig kommer att tolerera att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism, och förtryck av kvinnor eller oliktänkande. Den som till exempel kastar sten sviker inte bara sig själv, utan sin familj, sina grannar, och hela sitt område. Istället för att bekämpa problemet blir man en del av det, säger Stefan Löfven.

Statsministern lyfte vikten av att aktivt arbeta mot segregation och ökade klyftor och berättade om några av regeringens reformer på området.

- Den svenska modellen ska innebära små klyftor, stark välfärd och att alla jobbar och gör sin plikt. Den modellen ska omfatta alla - oavsett var du bor eller var du kommer ifrån. Det är därför vi satsar mest resurser på de skolor där behoven är som störst, och höjer lärarlönerna för att locka fler till yrket. Vi arbetar för att få in unga och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden genom extratjänster, utbildningskontrakt och ett stort kunskapslyft. Vi fortsätter nu också med att investera 10 miljarder per år i välfärden, för att få fler anställda och bekämpa klyftorna i hälsa. Vi investerar en miljard i att renovera miljonprogrammen, och genomför de största bostadssatsningarna på 20 år, säger Stefan Löfven.

Långsiktigt reformprogram

Avslutningsvis, berättade Stefan Löfven att regeringen just nu arbetar för att ta fram ett långsiktigt reformprogram för att stärka utsatta områden.

- Sociala investeringar är grunden i vårt samhällsbygge. Men ska den svenska modellen fungera för alla så krävs det mer. Därför håller vi på och tar fram ett långsiktigt reformprogram som ska stärka utsatta områden och motverka segregationen, kombinerat med ökade sociala investeringar i närtid.

- Vi kommer att utforma förslagen i samråd med kommuner, medborgare, lokalpolitiker, lärare, poliser och myndighetspersonal som bor och verkar i dessa områden. Jag är glad att så många ville komma och diskutera de här frågorna med oss idag, säger Stefan Löfven.

Deltog på mötet gjorde bland annat medborgarvärdar, skolledare och elever, bostadsbolag, idrottsverksamhet, arbetsförmedlingen och representanter för civilsamhällesorganisationer, stadsdelsnämnd och kommunal förvaltning.