Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel inom ramen för samverkansprogrammet för life science.

– Vi bidrar från regeringens sida med 90 miljoner kronor till att skapa en unik innovationsmiljö som hjälper till att överbygga steget från forskning till industriell produktion av biologiska läkemedel. För tio år sedan var ett av tio storsäljande läkemedel biologiska, idag är det 8 av tio, så det är ett spännande område som också bidar till nya möjligheter att behandla svåra diagnoser, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Samverkansprogram

Den 1 juni lanserade regeringen fem samverkansprogram där ett av dem avser life science och leds av regeringens life science-samordnare. Samverkansprogrammen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola inom svenska styrkeområden med fokus på innovation. "Kraftsamling biologiska läkemedel" är en av samverkansinsatserna där syftet är att Sverige ska ta en tätposition inom life science och framtidens biologiska läkemedelsproduktion. I december inledde regeringen med en miljardsatsning tillsammans med bl a AstraZeneca och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på ett nationellt forskningsprogram för biologiska läkemedel.

Regeringen avser att tillsammans med GE Healthcare ta nästa steg i denna kraftsamling genom en satsning specifikt inriktad på innovativ produktion av biologiska läkemedel. Regeringen kommer inom ramen för samverkansprogrammet att medverka till uppbyggnaden av en öppen innovationshub i Uppsala som tillgängliggör en produktionsmiljö för industriell uppskalning och välkomnar små och stora företag och akademi.

– Det här kommer att underlätta för små och medelstora företag att växa och skapa jobb i Sverige. Regeringen tar med den här satsningen initiativ till samverkan med näringslivet men också med akademin och andra aktörer, fortsätter Mikael Damberg.

Mer om de strategiska samverkansprogrammen:

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:
1. Nästa generations resor och transporter.
2. Smarta städer.
3. Cirkulär biobaserad ekonomi.
4. Life science.
5. Uppkopplad industri och nya material.