Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Migration och överenskommelse om skjutvapendirektivet på rådet för rättsliga och inrikes frågor

När EU:s justitie- och migrations- respektive inrikesministrar möttes i Luxemburg vid rådet för rättsliga och inrikes frågor den 9 och 10 juni stod bland annat migrations- och viseringsfrågor på dagordningen. Därutöver beslutades även om en gemensam förhandlingsposition om nytt vapendirektiv.

Morgan Johansson
- Som medborgare i Europa ska du ha samma rättigheter vid en skilsmässa, oavsett var du bor. Därför välkomnar regeringen att 18 medlemsstater har enats om ett fördjupat samarbete på området, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, efter RIF-rådets möte 9-10 juni. På mötet behandlades internationella pars förmögenhetsförhållanden, migrationsfrågor, stärkt vapenkontroll och förbättrade åtgärder mot cyberbrott. I mötet deltog också inrikesminister Anders Ygeman. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska rådet

Migration

Rådet diskuterade den rådande migrationssituationen, med fokus på genomförande av EU–Turkiet uttalandet från den 18 mars samt migrationsflödena i Centrala Medelhavet. Bland annat betonades genomförande av återvändande från Grekland till Turkiet, vidarebosättning därifrån till EU samt omplacering av asylsökande till övriga MS från Grekland och Italien.

Rådet fattade vidare formellt beslut om att bevilja Sverige uppskov med omplacering av asylsökande från Grekland och Italien under ett år.

Stärkt kontroll av vapen

Inrikesministrarna enades om en gemensam förhandlingsposition om förslaget till reviderat EU-direktiv om skjutvapen. Det nya direktivet, som nu ska förhandlas med EU-parlamentet, innebär stärkt kontroll av skjutvapen inom EU. Bland annat föreslås förstärkta möjligheter att spåra skjutvapen, hårdare regler för köp och innehav av de farligaste skjutvapnen, förbud mot civilt användande av vissa typer av de farligaste skjutvapen. Till detta kommer regler om krav på säker förvaring av skjutvapen och ammunition samt utökat informationsutbyte mellan medlemsländerna gällande skjutvapen.

Tydligare regler för internationella pars förmögenhetsförhållanden

En viktig fråga för regeringen var att enighet nåddes bland 18 EU-länder om vidare steg mot de två förordningar som reglerar förmögenhetsförhållanden för gifta par eller registrerade partner. Förordningarna gäller dem som har olika EU-nationaliteter och/eller har egendom i ett annat EU-land. Syftet med förordningarna är att slå fast vilken domstol som är behörig och vilken lag som ska vara tillämplig för makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden i samband med exempelvis en bodelning.

- Som medborgare i Europa ska du ha samma rättigheter vid en skilsmässa, oavsett var du bor. Därför välkomnar regeringen att 18 medlemsstater har enats om ett fördjupat samarbete på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Sverige deltar i det fördjupade samarbetet. Estland har tillkännagett att landet har för avsikt att delta i samarbetet efter antagandet. Nästa steg är att Europaparlamentet ska yttra sig om texterna. Förordningarna kommer därefter att antas formellt av de 18 deltagande medlemsländerna, förhoppningsvis redan i juni 2016.

Förbättringar av åtgärder mot cyberbrott

EU:s justitieministrar diskuterade även effektivare åtgärder mot cyberbrottslighet. Rådet upprättade ett nätverk mellan rättsliga myndigheter och experter inom området. Nätverkets arbete kommer att stödjas av Eurojust. Vidare beslutade rådet att inriktningen på det fortsatta arbetet ska ske inom följande tre områden: 1) förenklade förfaranden för ömsesidig rättslig hjälp för att få tillgång till elektronisk bevisning, 2) bättre samarbete med internetleverantörer och 3) effektivare verkställande jurisdiktion i cyberrymden. Rådet bad kommissionen att lägga fram förslag på områdena senast i juni 2017.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltog i mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)