På besök i Lärbro kyrka för att lära mer om det kyrkliga kulturarvet

Tisdagen den 28 juni besökte kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke Lärbro kyrka på Gotland.

  • Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

  • Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Lärbro kyrka är en medeltidskyrka som håller på att restaureras med stöd av den kyrkoantikvariska ersättningen. Både utvändiga och invändiga åtgärder utförs på kyrkan, bland annat arbeten med kyrkans fasader. Hantverkare och konservatorer fanns med på plats och kunde berätta om det pågående arbetet.

Efter en rundvandring såväl inne i kyrkan som utanför samtalade ministern med representanter från Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet om frågor kopplade till den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet. Bland annat diskuterades vad som krävs för att det kyrkliga kulturarvet ska bli tillgängligt och relevant för fler och hur det kyrkliga kulturarvet bidrar till ett inkluderande samhälle.

Ministerns besök i Lärbro kyrka är ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen. Syftet med besöket var att lyssna till och ta del av kunskap från representanter från Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet gällande den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet.

Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår till 460 miljoner kronor per år. Svenska kyrkan erhåller ersättningen från staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Ersättningen fördelas av Svenska kyrkan. På nationell nivå fördelas ersättningen mellan stiften, som i sin tur beslutar om fördelningen inom sina respektive områden. I arbetet med ersättningen samråder och samarbetar Svenska kyrkan med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

Om kulturarvspropositionen

Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs.