Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Samtal om digitalisering på Kungliga biblioteket

Publicerad

Onsdagen den 15 juni besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm för att diskutera digitalisering av vårt gemensamma kulturarv.

Helena Anderhag / Kungliga biblioteket

Efter en rundvandring med riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg var det dags att diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter i ett kulturarvsperspektiv.

Hur digitaliseringen kan bidra till att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kulturarv, var några av frågeställningarna som låg till grund för samtalet. Dessutom diskuterades hur den digitala agendan för en ny kulturarvspolitik skulle kunna se ut.

Peter Krantz, CIO (Chief Information Officer) vid Kungliga biblioteket visade några praktiska exempel på vilken betydelse öppna kulturarvsdata har för kulturen och forskningen.
Två aktuella exempel är KB:s nya databas suecia.kb.se med samtliga bilder ur det stora 1600-talsverket Suecia antiqua et hodierna, samt digitaliseringen av samtliga SOU:er (Statens offentliga utredningar).

Deltog i samtalet gjorde även Rolf Källman, verksamhetsledare vid Digisam, mediestrategen Brit Stakston samt juristen David Mothander från Google.

Om kulturarvspropositionen

Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs.