Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sverige avrundar ordförandeskap i innovationsnätverket Eureka

Publicerad

Den sista juni avrundar Sverige sitt ordförandeskap för det internationella innovationsnätverket Eureka. Det svenska ordförandeskapet har, utifrån värderingarna transparens, öppenhet, förenkling samt effektivitet, arbetat för att anpassa och utveckla Eureka utifrån dagens globala förutsättningar. Sverige lämnar nu över ordförandeskapsklubban till Spanien.

Bild på logotypen för Sveriges ordförandeskap där Sveriges flagga och Eurekas logotyp finns med.
Svenska ordförandeskapets logotyp. Regeringskansliet/Vinnova

– Sverige har under året satt tydliga mål för Eureka-nätverkets utveckling. För att underlätta multilaterala samarbeten med länder utanför Europeiska unionen har vi utvecklat och lanserat verktyget Global Stars. Global stars ger nätverket och dess deltagande företag och organisationer ett standardiserat ramverk som hjälper dem att hantera utmaningar som de ofta möter när de försöker ta sig an den globala marknaden, till exempel hantering av immateriella rättigheter, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Går i mål med tre huvudprioriteringar

Sverige har under sitt ordförandeskapsår haft tre huvudprioriteringar:

  • att skapa en plattare mer effektiv organisation
  • att utveckla nya verktyg för internationella forskning- och utvecklingssamarbeten med parter som inte är medlemmar i nätverket, och,
  • att fördjupa Eurekas roll inom den europeiska innovationspolitiken.

Sverige har under året utarbetat förslag till förändringar för att modernisera och anpassa Eurekas organisation till dagens krav. Sverige har också skapat nya förutsättningar för mer interaktiva och effektiva möten inom nätverket.

Andra resultat av arbetet är att Sverige har initierat utlysningar med tillväxtländer utanför Europa och tagit fram en plan med konkreta insatser för att stärka EUREKAs position i medlemsländerna och på europeisk nivå för att nå ett ökat inflytande när det gäller forsknings- och innovationsfrågor i Europeiska unionen.

Det svenska ordförandeskapet har även drivit utvecklingen framåt inom områden som är viktiga för nätverket. Exempel är EUREKA 2.0 som är en ny process med it-stöd för utlysningar mellan flera länder och E!nnovest som är ett program för att koppla ihop företag med erfarna investerare .

Det praktiska arbetet under ordförandeskapsåret

Under året har Sverige representerat nätverket utåt, lett arbetet i Eurekas olika grupperingar och övervakat verksamheten vid Eureka-sekretariatet. Sverige tog över ordförandeskapet den 1 juli 2015 och lämnar det vidare till Spanien den 30 juni 2016.

Under ordförandeskapsåret har det svenska ordförandeskapet arrangerat tre större lednings- och beslutsmöten. De har genomförts i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessutom har det svenska ordförandeskapet genomfört Eureka Innovation Event den 26-28 april 2016 i Stockholm med fokus på "Smart Cities - Sustainable & Attractive Communities" där också Eureka Innovation Award delades ut.

Det är Regeringskansliet, tillsammans med Vinnova (Verket för innovationssystem), som har genomfört ordförandeskapet.

Eurekas mål och nyttan för Sverige

Eureka är ett internationellt nätverk vars syfte är att främja transnationella samarbetsprojekt inom marknadsnära forskning och utveckling. Eurekas övergripande mål är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. Nätverket är av stort intresse för svensk industri då det möjliggör samarbeten över nationsgränserna. Eureka är Vinnovas viktigaste instrument för internationalisering av små och medelstora företag inom marknadsnära forskning och utveckling.