Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Sverige och Storbritannien undertecknar samarbetsprogram på försvarsområdet

Publicerad

Sverige och Storbritannien fördjupar samarbetet på försvarsområdet. Försvarsminister Peter Hultqvist har tillsammans med sin brittiske kollega Michael Fallon undertecknat ett samarbetsprogram. Samarbetsprogrammet är en politisk avsiktsförklaring som ger ett uttalat stöd för det bilaterala samarbetet, dess fortsatta utveckling och varaktighet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den brittiske försvarsministern Michael Fallon undertecknade samarbetsprogrammet
Försvarsminister Peter Hultqvist och den brittiske försvarsministern Michael Fallon undertecknade samarbetsprogrammet under en ceremoni i London den 11 juni. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

 

Syftet med samarbetsprogrammet är att bygga vidare på pågående samarbete; identifiera nya initiativ och tillsammans utveckla försvarsförmåga samt förbättra interoperabilitet och förmågan att agera tillsammans för att därigenom öka effekten och effektiviteten hos våra respektive länders försvar.

Förhoppningen är att öka möjligheten till konkreta resultat av samarbetet. Samarbetsprogrammet omfattar drygt 50 aktiviteter med fokus på ökad interoperabilitet och förbättrad förmåga att agera tillsammans.

Storbritannien är ett prioriterat samarbetsland för Sverige på försvarsområdet. Samarbetet är brett och pågår på samtliga nivåer. Utbytet sker kontinuerligt på såväl politisk som tjänstemanna- och myndighetsnivå. Vi har positiva erfarenheter av tidigare och pågående samarbeten. Ambitionen är att vidmakthålla och vidareutveckla det bilaterala samarbetet inom relevanta områden.

Sverige och Storbritannien delar värderingar och synen på utvecklingen både i en global och i en regional kontext. Båda länderna anser att samarbete är avgörande för europeisk säkerhet. Många av de utmaningar vi står inför, både i Europa och globalt, kan bara hanteras om vi agerar tillsammans.