TTIP-dialogen i Stockholm

I ett unikt event som arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv samlades representanter från näringslivet, civilsamhället, EU och USA för en heldag kring det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapsavtalet TTIP.

 • Ann Linde

  EU- och handelsminister Ann Linde höll avslutningsanförandet.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Malmström, Linde, Froman, Lemne och Thorvaldsson

  Högnivå-panel med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, EU- och handelsminister Ann Linde, United States Trade Representative Michael Froman, Carola Lemne från Svenskt Näringsliv och Karl-Petter Thorvaldsson från LO.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Carola Lemne och Karl-Petter Thorvaldsson

  Carola Lemne, Svenskt Näringsliv och Karl-Petter Thorvaldsson, LO hälsade välkomna till TTIP dialogue.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Director Bruce Stokes

  Director Bruce Stokes, Pew Research Center, USA.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Moderator Sabina Dewan

  Moderator Sabina Dewan från JustJobs Network.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Paneldiskussion om TTIP och opinionen, "Riktiga och inbillade hot" med Sunny Hundal, Anja Türkan, Brit Stakston, Juri Schnöller.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

 • Rosa Crawford

  Under dagen fanns gott om utrymme för frågor från publiken, här är det Rosa Crawford, Trade Union congress UK som ställer frågor.

  Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

TTIP dialogue webbsändningar

TTIP dialogue webbsändes delvis på LO play.

EU- och handelsminister Ann Linde, USA:s handelsrepresentant ambassadör Michael Froman och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström medverkade i debatter och höll anföranden under dagen.

- För ett öppet och handelsberoende land som Sverige har det aldrig varit aktuellt att säga nej till handel, och TTIP-förhandlingen är en historisk möjlighet att bidra till Sveriges och EU:s välstånd, sade EU- och handelsminister Linde.

I mindre grupper diskuterade företrädare för miljöorganisationer, näringslivet och fackförbund i Sverige och internationellt olika aspekter av TTIP och de pågående förhandlingarna. Tillsammans med Cecilia Malmström och Michael Froman besökte EU- och handelsminister Ann Linde ett svenskt företag för att diskutera handel och möjligheterna med TTIP. Förhandlingar om TTIP skedde även på plats i LO:s lokaler.

- Det finns en samsyn i vårt land om vikten av handel och öppenhet som detta dialogmöte ger ett tydligt uttryck för. Fortsatt öppenhet, transparens och att engagera intresserade organisationer och medborgare är viktigt när förhandlingarna går vidare, sade EU- och handelsminister Linde.

Evenemanget sändes live via webben.