Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

UD i internationell kampanj för att stötta arbetet med de globala målen

Publicerad

UD har tagit initiativ till #FirstGeneration, en internationell kampanj som drivs i samverkan med internationella och lokala aktörer. Kampanjen ska stärka det internationella arbetet för Agenda 2030 och bidra till att nya och yngre målgrupper tar sig an utmaningar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Foto: Regeringskansliet

Nästan hälften av jordens befolkning är under 25 år. Nyckeln till en hållbar framtid avgörs av förmågan att omvandla kunskap till engagemang bland unga elever och studenter. Kampanjen ska skapa engagemang, stärka kommunikationen och bredda den folkliga förankringen runt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

#FirstGeneration är en del av UD:s och ambassadernas arbete med offentlig diplomati runt om i världen. Genom att samverka med andra aktörer kan Sverige påverka andra länders arbete i positiv riktning. Sverige har ambitionen att fortsatt vara en förebild internationellt och vara pådrivande i det globala arbetet för att genomföra Agenda 2030 och nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Kampanj genom nätverk

#FirstGeneration drivs både analogt och digitalt genom en serie aktiviteter och samverkan mellan svenska UD, svenska ambassader och konsulat utomlands tillsammans med lokala och internationella aktörer. Aktiviteter runt om i världen lyfter de globala målen och unga står i fokus. Lärare, utbildare och andra eldsjälar som kan påverka och inspirera unga i hållbar utveckling är de verkliga hjältarna.

- Vi tror på kraften i nätverk, att vi tillsammans med andra aktörer kan engagera och uppmärksamma unga och lärare, utbildare och eldsjälar runt om i världen. Genom våra gemensamma nätverk har vi möjlighet att nå ut och påverka många fler. Det finns ett starkt engagemang hos många aktörer för att bidra till att nå de globala målen, säger Miriam Mannbro, projektledare för #FirstGeneration.

Förutom aktiviteter och initiativ som ett 30-tal ambassader genomför tillsammans med lokala aktörer, äger två större event rum under 2016. I juni medverkar ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin i ett seminarium i New York. Fokus är ungas engagemang och lärares och utbildares viktiga roll i att inspirera unga. Andra medverkande är bland annat Unesco, UNDP och AIESEC, världens största studentorganisation. #FirstGeneration når sin höjdpunkt i Stockholm den 5 oktober i samband med internationella lärardagen och i anslutning till årsdagen av antagandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett 20-tal lärare och eldsjälar runt om i världen bjuds då in och uppmärksammas för sina insatser för ungas engagemang.

Fakta

Vid ett historiskt möte i FN hösten 2015 enades alla FN:s 193 medlemsländer om 17 globala mål och 169 delmål för en bättre mer hållbar framtid. Sverige var pådrivande genom förhandlingarna och ambitionen är att fortsätt verka för ett internationellt genomförande av Agenda 2030.

UD samverkar i #FirstGeneration tillsammans med Unesco Sverige, UNDP, WWF, We_change, CSR Sweden, Lärarförbundet och Swedesd. Lokal samverkan med en mängd andra aktörer sker i ett 30-tal länder runt om i världen genom bland annat seminarier, innovativa tävlingar och sociala medier.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.