Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-

Världens första elväg för lastbilar är invigd

Publicerad

Onsdagen den 22 juni invigde samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson världens första elektrifierade väg för lastbilar, Elväg E16, i Sandviken.

  • Invigning elväg E16 Sandviken

    Bilden från vänster: Lena Erixon, GD Trafikverket; Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister; Anna Johansson, infrastrukturminister; Erik Brandsma, GD Energimyndigheten.

    Foto: Per Callenberg/Regeringskansliet

  • Invigning av Elväg E16

    Bilden från vänster: Lena Erixon, GD Trafikverket; Anna Johansson, infrastrukturminister; Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

    Foto: Per Callenberg/Regeringskansliet

- Vägen till fossilfritt i transportsektorn går genom teknikneutrala styrmedel och tydliga målsättningar från politiken. En liten bit av den vägen går också här mellan Falun och Sandviken. Detta är ett av de projekt som skulle kunna minska utsläppen i Sverige och globalt, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan vid invigningen av Elväg E16.

- Sverige är först i världen med en elväg. Den svenska modellen bygger på samverkan mellan näringsliv, akademi, myndigheter och lokala aktörer. Det gör att ett relativt litet land som Sverige kan ligga i framkant. Elväg E16 ett mycket intressant projekt som verkligen visar styrkan i att flera aktörer samverkar, sa infrastrukturminister Anna Johansson vid invigningen.

Elvägar

Elvägar är en av flera lösningar som kan minska vägtransporternas klimatpåverkan. Elvägar är viktiga ur energisynpunkt eftersom det innebär en stor energieffektivisering att köra vägfordon på el istället för flytande drivmedel. Elmotorn är mer än dubbelt så energieffektiv som förbränningsmotorn. Då elproduktionen i Sverige är förnybar till stor del, har elvägar potentialen att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av klimatgaser.